Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av bestemmelser om dokumenter og notifiseringer som kreves for økologiske produkter og produkter for konvertering bestemt til import til Unionen

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules on documents and notifications required for organic and in-conversion products intended for import into the Union

Siste nytt

Utkast til gjennomføringsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 12.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 14.6.2021)

Økologiske produkter: regler for EU-lande og -erhvervsdrivende i forbindelse med import fra tredjelande

Dette initiativ fastsætter visse regler for import af økologiske produkter til EU, bl.a.:

• regler, som visse EU-erhvervsdrivende skal følge ved import af økologiske produkter til EU, og deres forpligtelser efter produkternes overgang til fri omsætning i EU, så de efterfølgende kan sælges på samme måde som ethvert produkt fremstillet i EU

• EU-landenes forpligtelse til at indberette tilfælde af manglende overholdelse, som konstateres i forbindelse med offentlig kontrol af sendinger ved indførsel til EU af produkter bestemt til EU-markedet.

dkast til retsakt

Feedbackperiode: T14 juni 2021 - 12 juli 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)3872826

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
14.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet