Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om supplerende eksportsertifikat

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til utstedelse av supplerende sertifikat som sertifiserer ikke-bruk av antibiotika i økologisk produksjon av animalske produkter for eksport

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the issuance of complementary certificates certifying the non-use of antibiotics in organic production of animal products for the purpose of export

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 14.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 15.7.2021)

Økologiske fødevarer: supplerende eksportcertifikat for produktion af animalske produkter uden brug af antibiotika

Med dette initiativ vil vi fastlægge en model for et supplerende eksportcertifikat, der dokumenterer, at der ikke er brugt antibiotika i produktionen af økologiske animalske produkter. Certifikatet skal hjælpe EU's aktører inden for økologi med at få adgang til markeder i visse ikke-EU-lande, som forbyder brugen af antibiotika i økologiske produkter.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 14 juli 2021 - 11 august 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)4563098

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
14.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet