Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikat om overenstemmelse med regelverket

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til standardsertifikatet som attesterer overenstemmelse med regelverket for økologisk produksjon

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of the certificate attesting compliance with the rules on organic production

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 28.7.2022 med tilbakemeldingsfrist 25.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 28.7.2022)

Økologisk produktion – ændring af modellen for det certifikat, der attesterer overholdelsen af reglerne (for at muliggøre digital underskrift)

Dette initiativ ændrer modellen for det certifikat, der attesterer, at økologiske erhvervsdrivende har overholdt reglerne for at få deres produkter certificeret som økologiske.

De nye certifikater vil kunne underskrives digitalt med et kvalificeret elektronisk segl i Traces (EU-systemet for elektronisk certificering af økologiske erhvervsdrivende).

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 28 juli 2022 - 25 august 2022

Udkast til delegeret forordning - Ares(2022)5441287

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet