Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2021-revisjonsinitiativ)

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer

(In preparation) Regulation of the European Parliament and of the Council emission performance standards for new heavy-duty vehicles

Siste nytt

Høring om initiativet for revisjon av utslippsstandardene for tunge kjøretøy igangsatt av Kommisjonen 20.12.2021 med frist 14.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.12.2021)

Reduktion af kulstofemissioner: revision af emissionsstandarderne for tunge køretøjer

Vejtransport spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at nå målene i den europæiske grønne pagt. Dette omfatter målene om at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 og opnå klimaneutralitet senest i 2050.

De nuværende EU-regler om CO2-emissionsstandarder er afgørende for at reducere emissionerne fra nye tunge køretøjer. Som bebudet i strategien for intelligent og bæredygtig mobilitet vil Kommissionen revidere denne lovgivning og fastsætte mere ambitiøse emissionsreduktionsmål for sådanne køretøjer.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 20 december 2021 - 14 marts 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en konsekvensanalyse - Ares(2021)7885089

Offentlig høring

Høringsperiode: 20 december 2021 - 14 marts 2022