Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon

Tittel

Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon

Community framework for state aid for research and development and innovation

Siste nytt

Retningslinjer forlenget av EFTAs overvåkingsorgan 29.01.2014

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet