Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1979 av 31. august 2022 om fastsettelse av formatet for overføring av opplysningene nevnt i artikkel 18 nr. 1 og 21 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer, og oppheving av kommisjonsbeslutning 2014/895/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1979 of 31 August 2022 on establishing the form and databases for communicating the information referred to in Articles 18(1) and 21(3) of Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances and repealing Commission Implementing Decision 2014/895/EU

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) In accordance with Article 18(1) of Directive 2012/18/EU, Member States are to inform the Commission of the major accidents which have occurred within their territory and which fulfil the criteria of Annex VI to this Directive, using the specific form set out in the Annex to Commission Decision 2009/10/EC.

(2) In accordance with Article 21(3) of Directive 2012/18/EU, Member States are also to supply the Commission with certain information regarding establishments covered by that Directive, using the specific form set out in the Annex to Commission Implementing Decision 2014/895/EU.

(3) To report the information referred to in Articles 18(1) and 21(3) of Directive 2012/18/EU, Member States are to use the databases referred to respectively in Articles 21(3) and 21(4) of that Directive that are to be set up and kept up to date by the Commission.

(4) According to Article 2 of Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council, the European Environment Agency (EEA) is, in the context of the European Environment Information and Observation Network (Eionet), to collect, process and analyse the data, in particular on the quality of and pressures on the environment, as well as on the chemicals that are hazardous for the environment. In order to increase the synergies with the existing databases developed by the EEA, consolidate information on the environmental impacts stemming from these plants, enhance the quality of the information made available to the public and policy makers and facilitate the identification of potential risks (e.g. domino effects), it is appropriate that the EEA sets up and keeps up to date, on behalf of the Commission, the databases referred to in Articles 21(3) and 21(4) of Directive 2012/18/EU. Member States should use these databases when reporting the information referred to in Articles 18(1) and 21(3) of Directive 2012/18/EU.

(5) The report forms and databases used pursuant to Directive 2012/18/EU should allow for the communication and availability of streamlined information which is submitted by Member States, in order to maximise the accuracy, usefulness and comparability of the information provided and minimise the administrative burden for Member States, whilst also respecting the requirements set out in Directive 2007/2/EC of the European Parliament and the Council.

(6) In order to maximise the synergies of the information provided by Members States with the reporting set out for similar industrial plants, the report forms and databases should be similar to, and compatible with those used for reporting under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council and under Regulation 166/2006 of the European Parliament and of the Council, whose format, frequency and content is respectively established by Commission Implementing Decision (EU) 2018/1135 and by Commission Implementing Decision (EU) 2019/1741.

(7) To achieve these objectives, it is appropriate that the report form that Member States are to use when providing the information on establishments referred to in Article 21(3) of Directive 2012/18/EU, as set out in Decision 2014/895/EU, is updated. Thus, Decision 2014/895/EU should be repealed accordingly.

(8) The development by the EEA of the two databases referred to respectively in Articles 21(3) and 21(4) of Directive 2012/18/EU should be completed by 31 December 2025. That is why the reporting of the information referred to in Articles 18(1) and 21(3) of that Directive should only start after that date.

(9) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 27 of Directive 2012/18/EU

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet