Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om de særskilte testprosedyrene og tekniske krav for typegodkjenningen av motorkjøretøyer med hensyn til deres kollisjonsdataopptakere og for typegodkjenningen av disse systemene som separate tekniske enheter og om endring av vedlegg II til nevnte forordning

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their event data recorder and for the type-approval of those systems as separate technical units and amending Annex II to that Regulation

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 12.10.2021)

Køretøjssikkerhed: tekniske krav og prøvningsprocedurer for EU-typegodkendelse af kollisionsdatarekordere

Kollisionsdatarekordere bruges i køretøjer til at registrere og lagre data (f.eks. hastighed, bremsekraft, udløsning af airbag og sikkerhedssystemernes status) i tilfælde af kollision.

Medio 2022 bliver de obligatoriske i nye typer personbiler og varevogne i henhold til EU's reviderede regler (forordningen om generel sikkerhed). De anonymiserede data vil blive anvendt til ulykkesforskning og -analyse.

Dette initiativ fastsætter kravene til typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår kollisionsdatarekordere.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 12 oktober 2021 - 09 november 2021

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)6199811

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet