Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 av 30. november 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for oppdatering av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1906 of 30 November 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities established pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skibsredere sikre, at skibe, der er bestemt til ophugning, kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg, jf. nævnte forordnings artikel 16.

(2) Den europæiske liste er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1478.

(3) Danmark har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg, der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Danmark har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(4) Italien har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg, der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Italien har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(5) Finland har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg, der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Finland har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(6) Kommissionen har i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1257/2013 modtaget ansøgninger om optagelse af to skibsophugningsanlæg, der er beliggende i Tyrkiet, på den europæiske liste. Efter at have vurderet de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1257/2013, finder Kommissionen, at anlæggene opfylder kravene i forordningens artikel 13 for at foretage skibsophugning og blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med disse anlæg.

(7) Kommissionen har i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1257/2013 modtaget en ansøgning om optagelse af et skibsophugningsanlæg, der er beliggende i USA, på den europæiske liste. Efter at have vurderet de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 15, finder Kommissionen, at anlægget opfylder kravene i forordningens artikel 13 for at foretage skibsophugning og blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(8) Desuden er det nødvendigt at korrigere nogle få fejl og uoverensstemmelser i oplysningerne på den europæiske liste.

(9) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.11.2018
Anvendelsesdato i EU
09.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet