Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/942 av 4. mars 2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 529/2014 som utfyller forordning europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 57/2013 når det gjelder reguleringstekniske standarder for vurdering av viktigheten av utvidelser og endringer av interne metoder ved beregning av kapitalkrav for markedsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/942 of 4 March 2013 amending Delegated Regulation (EU) No529/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of internal approaches when calculating own funds requirements for market risk

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Den delegerte kommisjonsforordningen angir kriteriene for å vurdere betydningen av utvidelse og endringer av interne modeller (VaR-modeller) for markedsrisiko.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Andre opplysninger
Finanstilsynet tar inntil videre sikte på å følge opp forordningen ved eventuelle søknader om endringer og utvidelser i slike modeller.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.03.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2015
Anvendelsesdato i EU
09.07.2015
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet