Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/959 av 14. mars 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifiseringen av vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter benytter når institusjoner gis tillatelse til å bruke metoden med avansert måling for operasjonell risiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/959 of 14 March 2018 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards of the specification of the assessment methodology under which competent authorities permit institutions to use Advanced Measurement Approaches for operational risk

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2018

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2018
Anvendelsesdato i EU
26.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet