Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 av 4. september 2014 som fastsetter gjennomføringsmessige tekniske standarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 945/2014 of 4 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to relevant appropriately diversified indices according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2014)

Sammendrag av innhold
Etter artikkel 344 (4) i forordning 575/2013 kan spesifikk risiko ignoreres for aksjeindekser som anses å være veldiversifiserte. Forordningen angir hvilke aksjeindekser som kan anses å være veldiversifiserte.

Vurdering
Standarden presiserer regler i CRR (575/2013). Reglene anses å kunne anvendes også for norske foretak.

Status
Forordningen er vedtatt. Innholdet i forordningen vil legges til grunn i praktiseringen av kapitalkravsregelverket inntil forordningen er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2014
Anvendelsesdato i EU
25.09.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet