Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikker over utgifter til og finansiering av helsetjenester

(Utkast) Commission Regulation implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on health care expenditure and financing

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

(1) Det fremgår af forordning (EF) nr. 1338/2008, at data og metadata om udgifter til og finansiering af sundhedspleje bør fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger.

(2) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1338/2008 har Kommissionen foretaget en cost-benefit-analyse, der tager hensyn til fordelene ved tilvejebringelsen af data om udgifter til og finansiering af sundhedspleje. Der bør indsamles variabler om udgifter til og finansiering af sundhedspleje for at sikre, at der foreligger EU-dækkende data til brug for beslutninger vedrørende sundheds- og socialpolitik.

(3) Kommissionen (Eurostat) udarbejdede sammen med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og Verdenssundhedsorganisationen en statistisk referencemanual, System of Health Accounts 2011, for at sikre dataenes relevans og sammenlignelighed. Denne manual, som fastlægger begreberne, definitionerne og databehandlingsmetoderne vedrørende udgifter til og finansiering af sundhedspleje, bør udgøre grundlaget for det detaljerede spørgeskema sammen med de retningslinjer, der ledsager den fælles årlige dataindsamling.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet