Tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner (kodifisering)

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.5.2011

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet