Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode

Tittel

Kommisjonsdirektiv direktiv 2014/39/EU av 12. mars 2014 om endring av direktiv 2012/9/EU når det gjelder gjennomføringsdatoen og fristen for overgangsperiodens utløp

Commission Directive 2014/39/EU of 12 March 2014 amending Directive 2012/9/EU as regards the date for its transposition and the deadline for the end of the transitional period

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Direktivet inneholder kun utsatt frist for å gjennomføre Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU om nye tekst-helseadvarsler på tobakkspakningene. Fristen for gjennomføring er utsatt fra 28. mars 2014 til 28. mars 2016. I tillegg er utløpet av den potensielle overgangsperioden for salg av pakninger påført gamle helseadvarsler utsatt fra 28. mars 2016 til 28. mars 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Vurdering
De nye tekstadvarslene vil inntas i forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer, jf. § 10 første ledd bokstav b og vedlegg 1.

Tekstadvarslene vil inntas i forskriften sammen med nye bilder, jf.Kommisjonsdirektiv 2014/109/EU.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
02.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0039
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro