Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser og inkludering av kontroll av eCall-systemer

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU med hensyn til endringer av kjøretøykategoribetegnelser som følge av endringer av typegodkjenningsregelverket

(In preparation) Commission Delegated Directive amending Directive 2014/47/EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the vehicle category designations stemming from amendments to type-approval legislation

Siste nytt

Utkast til delegert direktiv lagt fram av Kommisjonen 16.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 14.52021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 15.4.2021)

Køretøjssikkerhed – syn ved vejsiden/teknisk kontrol, automatiseret nødopkaldssystem (ajourføring)

Dette initiativ ajourfører listen over køretøjsklasser, der underkastes periodisk teknisk kontrol ved vejsiden.

Det omfatter også eCall-systemet på listen over genstande, der regelmæssigt skal inspiceres i visse køretøjer. I tilfælde af en ulykke sender eCall alarmtjenesterne en automatiseret 112-meddelelse med detaljer som f.eks. det nøjagtige ulykkessted.

Udkast til retsakt

16 april 2021 - 14 maj 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret direktiv - Ares(2021)2584190

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet