Veterinærlegemiddelforordningen: utfyllende bestemmelser om hestepass

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til innhold og format til opplysninger som er nødvendige for anvendelse av artikkel 112 nr. 4 og 115 nr. 5 og som skal inngå i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 8, nr 4, i den forordningen og som er gyldig i hele dyrets levetid

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council as regards the content and format of the information necessary to apply Articles 112(4) and 115(5) and to be contained in the single lifetime identification document referred to in Article 8(4) of that Regulation

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020 med tilbakemeldingsfrist 22.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 24.9.2020)

About this initiative

For public health reasons, certain medicines are banned in livestock.

Animals that have taken such medicines either cannot be slaughtered or must first wait at least 6 months after the medicines were administered.

This initiative concerns animals in the horse family (equidae).

It establishes the content and format for information that must be included in their lifetime identification document (passport).

Specifically, information on their medicine use and consequent suitability for food production

Draft act

Draft delegated regulation - Ares(2020)5009664 [Red. anm.: nedlastningslenke tilgjengelig på Kommisjonens initiativside]

Feedback period: 24 September 2020 - 22 October 2020 (midnight Brussels time)

Commission adoption

Planned for: Third quarter 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
24.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet