Vitenskapelig sikkerhetsvurdering av kjemikalier: forenkling og forbedring av prosedyrene