Hjem

Ukentlig nyhetsbrev

Ukentlig oversikt over nye og endrede saker på hver enkelt sektor

Påmelding

Tidligere utgaver

Følg oss på Twitter

Europalov på Twitter

Nytt på siden

Veterinærkontrolldirektivet

Saksområde: Mattrygghet: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg 1.1)

Ansvarlig departement: Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Behandlende organ: Ferdigbehandlet

Sakstype: Direktiv


 
 
FULL TITTEL

Rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked

OM BASISRETTSAKTEN OG EV. SENERE ENDRINGER

For å sikre folke- og dyrehelsen pålegger veterinærkontrolldirektivet medlemsstatene å foreta veterinær grensekontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på handel. Direktivets vedlegg A og artikkel 14 angir hvilke produkter som omfattes av kontrollbestemmelsene.

I endringsdirektiver fra 1990-1992 gis det bl.a. detaljerte gjennomføringsbestemmelser om organisering og oppfølging av den fysiske kontroll som skal foretas av nasjonale veterinærmyndigheter. Gjennom endringsdirektiv 2004/41/EF er direktivet oppdatert i henhold til bestemmelsene i EUs hygienepakke som trådte i kraft i 2006.

I 2008 la Kommisjonen forslag - KOM(2008) 99 - til sammenslåing (kodifiersing) av hygienekontrolldirektivet og senere endringer av dette.

EU
Vedtatt i EU: 
11.12.1989
Gjennomføring i EU: 
01.07.1992
Anvendes fra i EU: 
01.07.1992
EØS
Implementeringsfrist (anvendelse) i EØS: 
01.01.1994
NORGE
Gjennomført i norsk rett: 
23.12.1998
Anvendes fra i Norge: 
01.01.1999

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, engelsk utgave)

In order to facilitate trade in animal products while ensuring a high level of food safety, the European Union is abolishing veterinary checks at internal frontiers, reinforcing checks at the point of origin and arranging for checks on arrival at destination.

Summary
This Directive applies to the animal products covered by the Directives listed in Annex A to this Directive. With effect from 1 January 2006, this Annex is being amended by Directive 2004/41/EC so as to incorporate the new provisions of the hygiene package. Directive 91/496/EEC applies to checks on animals from third countries.

This Directive lays down detailed rules governing checks at the point of origin, involving the reinforcement of the checks to be performed by the establishments of origin and official veterinarians designated by the competent authorities. These checks cover the obtaining, marking and labelling of products and the provision of all necessary documents or certificates in accordance with Community rules for the destination in question. Procedures for optional imports are also defined. In addition, consigning Member States must take the necessary measures to ensure compliance with veterinary requirements and to impose penalties for infringements.

The Directive also lays down procedures for checks on arrival at destination, which take the form of non-discriminatory spot checks; where there are grounds for suspecting an infringement, checks may be carried out during transportation. The rules to be followed by consignees, the procedures governing checks at points of entry into the Community of products from non-member countries, and the procedures to be applied in cases where a check reveals an irregularity or a serious threat to animal or human health are laid down. As regards animals from third countries, Directive 91/496/EEC also lays down the procedure for veterinary checks and tightens up the checks to be carried out by the competent authorities.

Directives 89/662/EEC and 91/496/EEC set out the measures to be taken if a zoonosis or other disease or phenomenon liable to present a serious threat to animal or human health occurs. As for intra-Community trade, the Member State of origin is initially responsible for these measures, and the rules to be observed by the Member State of destination are laid down. The Commission may also take action. As regards animals from third countries, the Commission may, as a precaution where warranted by a serious animal or public health reason, ban imports or lay down special conditions for them.

Directive 91/496/EEC also lays down the conditions that must be met by border inspection posts. Furthermore, it requires the Commission to introduce a computerised data-processing system linking the border inspection services and its own veterinary authorities.

Directive 92/67/EEC finalises the introduction of the rules laid down in the present Directive.

 
RELATERTE SAKER PÅ EUROPALOV
 
Lenkene under er blitt plukket ut automatisk baserte på en analyse av alt tekstinnhold på Europalov. Noen lenker vil derfor også kunne vise til ikke-relaterte saker på nettstedet.