Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
22.06.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
20.06.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
20.06.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
15.06.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om modeller og prosedyrer
15.06.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
12.06.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
12.06.2017
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
09.06.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
09.06.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
09.06.2017
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
08.06.2017
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: utfyllende bestemmelser
08.06.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
02.06.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
02.06.2017
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
01.06.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
31.05.2017
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
30.05.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: utfyllende bestemmelser
23.05.2017
Gjeninnførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
16.05.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
12.05.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
28.04.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
28.04.2017
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
28.04.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
28.04.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.04.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.04.2017
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
27.04.2017
Prinsipper og retningslinjer for god produksjonspraksis for legemidler
25.04.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
25.04.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
07.04.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
06.04.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
30.03.2017
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
29.03.2017
Mikrobiologiske kriterier for Campylobacter i slaktekyllingskrotter
29.03.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
28.03.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
27.03.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
27.03.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
20.03.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
16.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
14.03.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
07.03.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
07.03.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
07.03.2017
Retningslinjer for balansering av kraftsystemet
02.03.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
21.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimethoat og omethoat
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol
17.02.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
16.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
08.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
07.02.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
29.01.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein
27.01.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
17.01.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
23.12.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
22.12.2016
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
20.12.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
30.11.2016
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.06.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
12.05.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift
04.05.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
14.12.2015
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015