Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
10.10.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisin-esterase som fôrtilsetningsstoff til alle
20.09.2018
Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar
19.09.2018
Godkjenning av omsetning av myse-proteinisolat av storfemelk som ny mat
19.09.2018
Godkjenning av omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
19.09.2018
Oppheving av utnevnelsen av et EU-referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
19.09.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
18.09.2018
Godkjenning av omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
18.09.2018
Godkjenning av omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
18.09.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for test av økonomisk balanse
14.09.2018
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
12.09.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og tilsyn og rapportering
07.09.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
07.09.2018
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
21.08.2018
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
20.08.2018
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
13.08.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
27.07.2018
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
26.07.2018
Avslag på godkjenning av tretjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
26.07.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
25.07.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
25.07.2018
Rekommandasjon om kontroll ved salg av hunder og katter på nettet
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minimumsinnholdet av samarbeidsavtaler med tredjeland
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring
13.07.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
13.07.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
13.07.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
13.07.2018
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser
12.07.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser
12.07.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
11.07.2018
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) m.fl.
11.07.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg
11.07.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
11.07.2018
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder etyl-butylacetylaminopropionat
09.07.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
03.07.2018
Godkjenning av natrium- og kaliumalginat som fôrtilsetningsstoff til visse dyrearter og fisk
03.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
29.06.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
29.06.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
27.06.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
27.06.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettelser
27.06.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
19.06.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
19.06.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
19.06.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for kaffein og teobromin
11.06.2018
Betingelser for bruk av lacitol som ny mat
11.06.2018
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
11.06.2018
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
04.06.2018
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder deltametrin
30.05.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
30.05.2018
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Hypred
30.05.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser
24.05.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
18.05.2018
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
04.05.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
03.05.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
26.04.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
26.04.2018
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
26.04.2018
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
24.04.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
17.04.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
17.04.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
17.04.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminer (kochenille, karminsyre) (E 120)
17.04.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
17.04.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
16.04.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
16.04.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
13.04.2018
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
27.03.2018
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
22.03.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
28.02.2018
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
26.02.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
20.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
17.01.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
08.01.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater
17.11.2017
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
24.03.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015