Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse
20.10.2017
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
20.10.2017
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
18.10.2017
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
15.10.2017
Avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion
06.10.2017
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
06.10.2017
Avslag på godkjenning av natriumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
04.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebaserte godtgjørelser
04.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
03.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
03.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
03.10.2017
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
03.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
03.10.2017
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om visse tekniske elementer
29.09.2017
Biocider: godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 12
29.09.2017
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
29.09.2017
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
29.09.2017
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
29.09.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
27.09.2017
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
27.09.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
26.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av fosfater i frosne vertikale kjøttspyd
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
22.09.2017
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
22.09.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
22.09.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
22.09.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
22.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
22.09.2017
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser
22.09.2017
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
22.09.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
22.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
21.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
21.09.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
18.09.2017
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.09.2017
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
18.09.2017
Godkjenning av anillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
18.09.2017
Godkjenning av visse stoffer som fôrtilsetning til dyr
18.09.2017
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
15.09.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
14.09.2017
Ytkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
11.09.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
04.09.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.09.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av beheftede og ubeheftede aktiva
04.09.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
28.08.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
21.08.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
21.08.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
21.08.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
21.08.2017
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
02.08.2017
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
31.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av brodifacoum til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av coumatetralyl til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av difethialon til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av difenacoum til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av flocoumafen til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av warfarin til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av bromadiolon til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: godkjenning av klorofasinon til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
19.07.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
19.07.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
17.07.2017
Biocider: godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 11
14.07.2017
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra klor til bruk i produkttype 2 og 5
14.07.2017
Biocider: avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 13
14.07.2017
Biocider: godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethlenediamin og natriumperkarbonat til bruk i produkttype 2, 3 og 4
14.07.2017
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra natriumhypokloritt til bruk i produkttype 1, 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Biocider: godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 8
14.07.2017
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra kalsiumhypokloritt til bruk i produkttype 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om zootekniske sertifikater for raserene avlsdyr av hestefamilien
13.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Poland
13.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
11.07.2017
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
07.07.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
04.07.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
04.07.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
04.07.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
04.07.2017
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser
04.07.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
04.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
03.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 12
03.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
03.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
29.06.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
29.06.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
26.06.2017
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
22.06.2017
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
19.06.2017
Godkjenning av visse stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
19.06.2017
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
09.06.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
09.06.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
31.05.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse
19.05.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
18.05.2017
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
17.05.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
17.05.2017
Gjeninnførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
16.05.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
12.05.2017
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser
10.05.2017
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
10.05.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
07.04.2017
Retningslinjer for balansering av kraftsystemet
16.03.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
16.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
07.02.2017
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
20.12.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015