Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
18.05.2019 EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020): utfyllende bestemmelser om kvalitative og kvantitative resultatindikatorer
18.05.2019 Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-one i matvarer
17.05.2019 Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
16.05.2019 Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
16.05.2019 Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
15.05.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
14.05.2019 Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
14.05.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
11.05.2019 Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
08.05.2019 Merking av kosmetiske produkter: ordliste med felles betegnelser for bestanddeler
08.05.2019 Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
08.05.2019 Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
07.05.2019 Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
07.05.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
04.05.2019 Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
04.05.2019 Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
03.05.2019 Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser om måling av omfanget av matavfall
03.05.2019 Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
03.05.2019 Våpendirektivet: gjennomføringsbestemmelser om administrativt sammarbeid ved hjelp av IMI
01.05.2019 Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
30.04.2019 WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
30.04.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
30.04.2019 Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
27.04.2019 Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
27.04.2019 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
27.04.2019 Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
27.04.2019 Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.04.2019 Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
26.04.2019 Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
26.04.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019 Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-one og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.04.2019 Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.04.2019 Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
25.04.2019 Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
24.04.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
24.04.2019 Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
24.04.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
18.04.2019 Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
18.04.2019 Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
18.04.2019 Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
17.04.2019 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
17.04.2019 Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.04.2019 Forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffet (alfa-cypermetrin m.fl.)
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
17.04.2019 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
13.04.2019 Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.04.2019 Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser

Sider