Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
09.01.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
22.12.2017
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
21.12.2017
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
21.12.2017
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
20.12.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
20.12.2017
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
19.12.2017
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
19.12.2017
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
15.12.2017
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
15.12.2017
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
13.12.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
13.12.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
13.12.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
13.12.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
13.12.2017
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
13.12.2017
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
13.12.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
13.12.2017
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
06.12.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
05.12.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
04.12.2017
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
04.12.2017
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.12.2017
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
30.11.2017
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
30.11.2017
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Italia som frie for brucellose
30.11.2017
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
30.11.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret
30.11.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om et system for identifisering og sporing av tobakksprodukter
30.11.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
27.11.2017
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
27.11.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til rengjøringstjenester
24.11.2017
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
24.11.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
23.11.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
22.11.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
22.11.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
21.11.2017
Tiltak mot echinococcose hos hunder
21.11.2017
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
17.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater
17.11.2017
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
17.11.2017
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
16.11.2017
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2017
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
14.11.2017
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
14.11.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse (2)
14.11.2017
Godkjenning av metyl 2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2017
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
14.11.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse (1)
14.11.2017
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
01.11.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
25.10.2017
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
25.10.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
24.10.2017
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
20.10.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse
20.10.2017
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
18.10.2017
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
18.10.2017
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
18.10.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
16.10.2017
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
13.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
13.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
11.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebaserte godtgjørelser
04.10.2017
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
04.10.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
27.09.2017
Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om frukt-, eplesider- og pæresiderbrennevin
27.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere
25.09.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratoier for fremmedstoffer i fôr og mat
25.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
25.09.2017
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2017
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
25.09.2017
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
25.09.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
22.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
22.09.2017
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
22.09.2017
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
22.09.2017
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
18.09.2017
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
18.09.2017
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
18.09.2017
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.09.2017
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
18.09.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
14.09.2017
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
31.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
11.07.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
04.07.2017
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
19.06.2017
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
09.06.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
18.05.2017
Gjeninnførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
16.05.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
12.05.2017
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser
10.05.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
05.05.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015