Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
14.11.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
17.02.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
14.02.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
14.02.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
14.02.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
14.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
13.02.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
13.02.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
13.02.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
09.02.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
09.02.2017
Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia: forlengelse
07.02.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
07.02.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
07.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
07.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.02.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
30.01.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
29.01.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein
27.01.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
24.01.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
24.01.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
24.01.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av storfe
24.01.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "clayed" trekull i plantevernmidler
24.01.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
20.01.2017
Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey)
17.01.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
17.01.2017
Import av visse hovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
17.01.2017
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om varslingsprosedyrer
16.01.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
09.01.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktylsyre
09.01.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
23.12.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
22.12.2016
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
20.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
20.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsordninger
20.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser
20.12.2016
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
14.12.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
13.12.2016
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter
13.12.2016
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.12.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
07.12.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om clothianidin og thiamethoxam
07.12.2016
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
06.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om etableringskravet for underordnede aktiviteter
01.12.2016
Økodesigndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om oppvarmings- og kjøleprodukter
30.11.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for avsmeltet fett
30.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
29.11.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoxaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad
29.11.2016
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
29.11.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
28.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
25.11.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
25.11.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
25.11.2016
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosidet (E 960) spm søtningsmiddel
25.11.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
14.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av internaliserte avviklinger
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
11.11.2016
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser
04.11.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
26.10.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
21.10.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: gjennomføringsbestemmelser
18.10.2016
Importrestriksjoner for krydder fra Etiopia, jordnøtter fra Argentina og India, hasselnøtter fra Aserbajdsjan og tørket fiken og hasselnøtter fra Tyrkia
17.10.2016
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
14.10.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
13.10.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.09.2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
12.09.2016
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
31.08.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
22.08.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om innberetning av transaksjoner til myndighetene
28.07.2016
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy
27.07.2016
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
19.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet
14.07.2016
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med enmotnors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tickstørrelser
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
14.07.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av visse blyforbindelser
07.07.2016
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tarriffstrukturer
30.06.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling
30.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
29.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearingadgang for markedsplasser og sentrale motparter
24.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
24.06.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om avtaler og systemer for market-making
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
07.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
06.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
02.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
02.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
26.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
24.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
24.05.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
18.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
18.05.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
12.05.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift
04.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
25.04.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
07.04.2016
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
20.03.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag
17.12.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
14.12.2015
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015