Katastrofeberedskap

Forsiden - Velg område - Katastrofeberedskap

Abonner på RSS-feed: Katastrofeberedskap - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.9.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 23.1.2018
Rapport om midtveisevalueringen av ordningen lagt fram av Kommisjonen 30.8.2017
Rapport om evalueringen av fellesskapsordningen lagt fram av Kommisjonen 18.02.2015
Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2013
Europakommisjonen igangsatte 16. april 2013 en høring med utgangspunkt i en grønnbok om mulige tiltak på EU-plan for å bedre landenes muligheter for katastrofeforsikring. Høringsfristen er satt til 30. juni 2013. Parallelt la Kommisjonen fram en EU-strategi for klimatilpasninger.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 5.3.2013
EØS-komiteen vedtok 30. april 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. Vedtaket krevde parlamentssamtykke i etterkant i både Norge og Island. Dette er nå gjennomført, og EØS-komitebeslutningen trer derfor i kraft 1. mai 2013. Formålet med direktivet er å etablere en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur, og en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for igjen å bidra til beskyttelse av befolkningen. Stortinget har vedtatt endringer til sivilbeskyttelsesloven for gjennomføring av direktivet. Lovendringen ble kunngjort 14. desember 2012.
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.11.2011
Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011
Et europeisk senter for katastrofeberedskap – en plattform for informasjonsutveksling og styrket EU-koordinering i forbindelse med katastrofesituasjoner - er et av tiltakene Kommisjonen foreslo i en meddelelse om sivilt beredskap og humanitær hjelp, som ble lagt i oktober 2010. Europaparlamentet vedtok 27. september 2011 sitt syn (resolusjon) på meddelelsen.
Eurpaparlamentets uttalelse 21.9.2010
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.9.2010
Rådskonklusjoner vedtatt 17.11.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.3.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.2.2009
Rapport fra Kommisjonen lagt fram 20.01.2009

Sider