Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
Norsk lov kunngjort 10.2.2017
Endringer i tobakkskadeloven i forbindelse med gjennomføring av EUs nye tobakksdirektiv ble sanksjonert av regjeringen og kunngjort 10. februar. Enkelte av lovendringene krever nærmere bestemmelser i forskrifter. Det gjelder blant annet ny regulering av elektroniske sigaretter, nye helseadvarsler og forbud mot karakteristisk smak.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.2.2017
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.1.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.11.2016
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.1.2017
EU-høring om midtveisevaluering igangsatt av Kommisjonen 23.11.2016
EU-høring om styrking av samarbeidet om medisinsk teknologivurdering igangsatt av Kommisjonen 21.10.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2016

Sider