Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Europaparlamentets 2. gangsbehandling 5.4.2017 (enighet med Rådet; endelig vedtak)
Europaparlamentets 2. gangsbehandling (enighet med Rådet; endelig vedtak)
Rapport om gjennomføring i 2014 lagt fram av Kommisjonen 3.4.2017
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2017
Enkelte av endringene i tobakkskadeloven som ble vedtatt i februar 2017 i forbindelse med gjennomføring av EUs nye tobakksdirektiv trer i kraft 1. april og 1. juli. Noen av lovendringene krever imidlertid nærmere bestemmelser i forskrifter. Det gjelder blant annet ny regulering av elektroniske sigaretter, nye helseadvarsler og forbud mot karakteristisk smak.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2017
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.3.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.3.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.3.2017
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 15.3.2017
Norsk forskrift kunngjort 9.3.2017
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.3.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.2.2017

Sider