Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.1.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.12.2017
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.12.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.12.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.12.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.11.2017
Felles rapport lagt fram av OECD og EU 23.11.2017

Sider