Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.11.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 27.10.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.10.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Rapport om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 11.10.2017
Høring om norsk gjennomføring av regler om sporingssystem og sikkerhetsmerking igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.10.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.7.2017
Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 20.9.2017
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.9.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.7.2017
Norsk forskrift kunngjort 19.7.2017
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider