Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Europaparlaments- og rådsorordning publisert i EU-tidende 16.11.2018
Rapport med gjennomgang av direktivet med hensyn til hormonforstyrrende stoffer lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.10.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 3.10.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2018
Høring igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.7.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.6.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 30.5.2018
EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018

Sider