Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.8.2019
Gjennomføringsrapport for 2016 lagt fram av Kommisjonen 5.8.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.6.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29.5.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29.5.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 11.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2019

Sider