Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 20.9.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.5.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.8.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.7.2017
Norsk forskrift kunngjort 19.7.2017
Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 19.7.2017
EFTAs overvåkingsorgan skal få myndighet til å gi bøter til legemiddelselskap ved brudd på bestemmelser i EUs pediatriforordning. Det fremgår av EØS-komiteens beslutning 5. mai om innlemmelse av forordningen fra 2006 i EØS-avtalen. Pediatriforordningen skal blant annet fremme utvikling og godkjenning av legemidler for barn. Gjennomføringen av regelverket i Norge krever endring av patentloven og legemiddelloven, og har ifølge EØS-notatet betydelige budsjettmessige konsekvenser. Det ble samtidig gjort vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av tre tilknyttede rettsakter [1] [2] [3] om legemidler og patentbeskyttelse.
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017
Fortolkningsdom (ankesak) avsagt av EU-domstolen 28.6.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.6.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017

Sider