Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2018
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk innen kosmetikk lagt fram av Kommisjonen 10.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.6.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2018
EØS-notat offentliggjort 5.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.6.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 30.5.2018
EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider