Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Høringsutkast til kommisjonsforordning publisert i Kommisjonens dokumentregister 18.3.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2020
Gjennomføringsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 3.3.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 28.2.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 28.2.2020
EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring igangsatt av Kommisjonen 4.2.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.1.2020
EØS-notat offentliggjort 7.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.12.2019
Norsk forskrift kunngjort 29.11.2019

Sider