Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.3.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.3.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.3.2017
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 15.3.2017
Norsk forskrift kunngjort 9.3.2017
Rådets 1. gangsbehandling 7.3.2017 (enighet med EP)
Rådets 1. gangsbehandling 7.3.2017 (enighet med EP)
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.3.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
Norsk lov kunngjort 10.2.2017
Endringer i tobakkskadeloven i forbindelse med gjennomføring av EUs nye tobakksdirektiv ble sanksjonert av regjeringen og kunngjort 10. februar. Enkelte av lovendringene krever nærmere bestemmelser i forskrifter. Det gjelder blant annet ny regulering av elektroniske sigaretter, nye helseadvarsler og forbud mot karakteristisk smak.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.2.2017
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.1.2017
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2017

Sider