Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2018
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.9.2018
Høring igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2018
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk innen kosmetikk lagt fram av Kommisjonen 10.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.7.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.7.2018
EØS-notat offentliggjort 5.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.6.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 30.5.2018
EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018

Sider