Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020 med tilbakemeldingfrist 6.1.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020 med tilbakemeldingfrist 6.1.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 23.11.2020
Smitteberedskap
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.11.2020
Basert på erfaringer fra årets koronapandemi la Europakommisjonen 11. november fram forslag om mer enhetlige tiltak i medlemslandene ved framtidige pandemier og tilsvarende kriser. Ved siden av tre konkrete lovforslag presenterte Kommisjonen også de første byggesteinene i "en europeisk helseunion". En oversikt over heleberedskapspakken finner du her.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 17.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 14.12.2020
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 17.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 14.12.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.8.2020 og kunngjort i EU-tidende 16.11.2020
Det reviderte tobakksdirektiv fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av direktivet, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.
Foreløpig holdning med pressemelding vedtatt av Europaparlamentet 13.11.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 11.11.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 11.11.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 11.11.2020
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 30.10.2020

Sider