Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018
EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport med gjennomgang av direktivet med hensyn til hormonforstyrrende stoffer lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018. Dansk departementsnotat om rapporten offentliggjort 3.12.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.11.2018

Sider