Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.6.2020
Dansk departementsnotat og samlenotat offentliggjort 25.6.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.6.2020. Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.6.2020
Høring om planlagt strategi igangsatt av Kommisjonen 16.6.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.6.2020 (og tidligere av Norge). Beslutningen trer i kraft 12.6.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.6.2020 (og tidligere av Norge). Beslutningen trer i kraft 12.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.5.2020

Sider