Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.7.2017
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 13.7.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Photo: FreeImages
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.6.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 30.6.2017
EUs reviderte pakke­reise­direktiv ble vedtatt i 2015 og skal anvendes i EU fra 1. juli 2018. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.6.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.6.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2017
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 8.6.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.5.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.5.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.2.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017

Sider