Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.1.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2017
EØS-notat offentliggjort 15.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2017
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 8.12.2017
EØS-komiteens beslutning i september om innlemmelse av EUs reviderte pakke­reise­direktiv i EØS-avtalen er nå oversendt Stortinget. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge og beslutningen krever derfor Stortingets samtykke. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.12.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Høring om Norges offisielle synspunkt igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen og kunngjort i EU-tidende 20.11.2017
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Photo: FreeImages
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 8.6.2017. [Se også faktaarket om kontraktsforhold for netthandel og andre for fjernsalg av varer]
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2017
EUs reviderte forordning om merkning av tekstilprodukter skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.
Pressemelding om norsk tilgang til europeisk klageportal publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 25.8.2017. Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 25.8.2017
Gjennom en ny EU-portal kan nordmenn nå klage på næringsdrivende i andre europeiske land. - Dette er en tjeneste vi har jobbet for lenge, og er det siste trinnet i en større satsning på klagebehandling, sier forbrukerminister Solveig Horne i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet. Ordningen har vært i bruk i flere EU-land siden 2016, og nå knytter også EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein seg til den nettbaserte klageportalen.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.7.2017

Sider