Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.4.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.3.2017
Photo: FreeImages
Rådsvedtak 27.3.2017 (endelig vedtak)
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy. Dette kan gi positive effekter når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Omtake publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.3.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.3.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.2.2017. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.2.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.2.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017. Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017.
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.1.2017
EØS-notat offentliggjort 17.1.2017
EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.6.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.6.2016

Sider