Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Norsk lov kunngjort 15.6.2018
Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) som gjennomfører EUs reviderte pakke­reise­direktiv i norsk rett, ble kunngjort 15. juni. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 12.6.2018. EØS-notat offentliggjort 11.6.2018
Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 12.6.2018. EØS-notat offentliggjort 11.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.5.2018
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 14.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foto: Pixabay
Bakgrunnsnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.4.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.4.2018
Europakommisjonen la 11. april fram to direktivforslag som skal styrke både forbrukernes rettigheter og håndhevingen av forbrukerlovgivningen. I en egen meddelelse begrunner Kommisjonen forslagene med referanse til blant annet "dieselgate"-affæren og økende internettsalg. Forslagene om modernisering og bedre håndheving av forbrukerlovgivningen og om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.11.2017 og 6.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2017
EØS-notat offentliggjort 15.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2017
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.12.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Høring om Norges offisielle synspunkt igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet
Photo: FreeImages
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017

Sider