Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komiteen gjorde 22. september vedtak om innlemmelse av EUs reviderte pakke­reise­direktiv i EØS-avtalen. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge og innlemmelsen i EØS-avtalen krever derfor Stortingets samtykke.
EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Photo: FreeImages
EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2017. Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 30.6. og 14.7.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.6.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2017
EUs reviderte forordning om merkning av tekstilprodukter skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.
Pressemelding om norsk tilgang til europeisk klageportal publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 25.8.2017. Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 25.8.2017
Gjennom en ny EU-portal kan nordmenn nå klage på næringsdrivende i andre europeiske land. - Dette er en tjeneste vi har jobbet for lenge, og er det siste trinnet i en større satsning på klagebehandling, sier forbrukerminister Solveig Horne i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet. Ordningen har vært i bruk i flere EU-land siden 2016, og nå knytter også EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein seg til den nettbaserte klageportalen.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.6.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.7.2017
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 13.7.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.6.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.6.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2017
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 8.6.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.5.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2017

Sider