Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.5.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.5.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.5.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.5.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.2.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017
EUs reviderte pakke­reise­direktiv ble vedtatt i 2015, men skal først anvendes fra 1. juli 2018. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet. EØS/EFTA-landene sendte et felles innspill til EU under behandlingen av direktivforslaget i EU-institusjonene i 2014.
Photo: FreeImages
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.4.2017
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.4.2017
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Omtake publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.3.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.3.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.2.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017. Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017.
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016

Sider