Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.2.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.2.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017. Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017.
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.1.2017
EØS-notat offentliggjort 17.1.2017
EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 21.12.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.12.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2016
Photo: FreeImages
EØS-notat offentliggjort 3.12.2016
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har Europakommisjonen foreslått strengere grenser for blyinnhold i leketøy. Medlemslandenes eksperter ble i fjor ikke enige om forslaget, og Kommisjonen har derfor sendt det til behandling i Rådet. Hvis endringene blir vedtatt, kan det føre til forbud mot visse typer leketøy. Ifølge Kommisjonens konsekvensanalyse vil strengere krav gi positive effekter når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ, effekter som langt overstiger negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.11.2016
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.4.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.6.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.6.2016
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 18.5.2016
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Sider