Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Høring om endringer i pakkereiseloven igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 16.10.2018
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 20.9.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.5.2018 og 11.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.7.2018
EUs reviderte forordning om merkning av tekstilprodukter skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 28.6.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.6.2018
Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 12.6.2018. EØS-notat offentliggjort 11.6.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foto: Pixabay
Bakgrunnsnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.4.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.4.2018
Europakommisjonen la 11. april fram to direktivforslag som skal styrke både forbrukernes rettigheter og håndhevingen av forbrukerlovgivningen. I en egen meddelelse begrunner Kommisjonen forslagene med referanse til blant annet "dieselgate"-affæren og økende internettsalg. Forslagene om modernisering og bedre håndheving av forbrukerlovgivningen og om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
EØS-notat offentliggjort 15.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2017
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.12.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Sider