Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
07.07.2017

08.07.2017

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
07.07.2017

08.07.2017

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
07.07.2017

08.07.2017

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
07.07.2017

Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA
07.07.2017

08.07.2017

Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer
07.07.2017

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
EU-referanselaboratorium for småfepest
07.07.2017

08.07.2017

11.07.2017
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
07.07.2017

08.07.2017

07.07.2017
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
07.07.2017

08.07.2017

11.07.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse
07.07.2017

08.07.2017

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
07.07.2017

08.07.2017

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
07.07.2017

08.07.2017

08.07.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
07.07.2017

08.07.2017

08.07.2017
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo
07.07.2017

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
07.07.2017

08.07.2017

07.07.2017
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Ny matforordningen (revisjon)
07.07.2017

08.07.2017

Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
07.07.2017

08.07.2017

07.07.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
07.07.2017

08.07.2017

Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
07.07.2017

08.07.2017

17.07.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
07.07.2017

08.07.2017

Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
07.07.2006

08.07.2017

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

14.06.2017

Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
13.06.2017

14.06.2017

CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
13.06.2017

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
16.06.2017

CO2-utslippskrav til varebiler
16.06.2017

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
16.06.2017

CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
16.06.2017

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
16.06.2017

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
13.06.2017

14.06.2017

CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
16.06.2017

Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
16.06.2017

CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.06.2017

03.01.2012
CO2-utslippsskrav for personbiler
16.06.2017

03.01.2012
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.06.2017

Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
16.06.2017

Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
16.06.2017

Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
13.06.2017

14.06.2017

Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
13.06.2017

14.06.2017

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
13.06.2017

Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
13.06.2017

14.06.2017

Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
13.06.2017

14.06.2017
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
05.05.2017

06.05.2017

24.05.2017
EUs miljøhandlingsprogram til 2020
05.05.2017

06.05.2017

Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
05.05.2017

06.05.2017

Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
05.05.2017

06.05.2017

Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
05.05.2017

06.05.2017

Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
05.05.2017

06.05.2017

01.01.2018
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
05.05.2017

06.05.2017

10.05.2017
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
05.05.2017

06.05.2017

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
05.05.2017

01.01.2018
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
05.05.2017

Adgang til naturgasstransmisjonsnett
05.05.2017

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning
05.05.2017

Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
05.05.2017

Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked
05.05.2017

Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
05.05.2017

Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
05.05.2017

Elektrisitetsdirektiv III
05.05.2017

Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
05.05.2017

01.09.2017
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser
05.05.2017

01.09.2017
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
05.05.2017

01.08.2017
Legemidler til pediatrisk bruk
05.05.2017

01.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

08.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer

06.05.2017

08.05.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
05.05.2017

06.05.2017

06.05.2017
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus
05.05.2017

06.05.2017

Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca
05.05.2017

06.05.2017

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
05.05.2017

06.05.2017

06.05.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
05.05.2017

06.05.2017

06.05.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
05.05.2017

06.05.2017

Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
05.05.2017

06.05.2017

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
05.05.2017

06.05.2017

Honningdirektivet: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

08.05.2017
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
05.05.2017

06.05.2017

Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
05.05.2017

06.05.2017

08.05.2017
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
05.05.2017

06.05.2017

26.06.2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter
05.05.2017

06.05.2017

Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
05.05.2017

06.05.2017

Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
05.05.2017

06.05.2017

Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
05.05.2017

26.09.2016
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
05.05.2017

06.05.2017

Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
05.05.2017

06.05.2017

Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018
17.03.2017

18.03.2017

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
17.03.2017

18.03.2017

Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
17.03.2017

18.03.2017

17.03.2017
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

17.03.2017
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
17.03.2017

18.03.2017

23.03.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
17.03.2017

18.03.2017

Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
17.03.2017

18.03.2017

Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
17.03.2017

18.03.2017

PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
17.03.2017

28.04.2017
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
17.03.2017

18.03.2017

05.04.2017
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
17.03.2017

18.03.2017

Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Detaljerte regler for økologisk vin
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
EU-logo for merking av økologiske produkter
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
17.03.2017

18.03.2017

Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
17.03.2017

18.03.2017

27.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
17.03.2017

18.03.2017

Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter
03.02.2017

04.02.2017

Statistikk over betalingsbalanse
03.02.2017

04.02.2017

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
03.02.2017

04.02.2017

Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
03.02.2017

04.02.2017

Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse
03.02.2017

Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser
03.02.2017

04.02.2017

Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
03.02.2017

14.02.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
03.02.2017

14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
03.02.2017

01.01.2017
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
03.02.2017

04.02.2017

Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017

Sider