Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter
03.02.2017

04.02.2017

Statistikk over betalingsbalanse
03.02.2017

04.02.2017

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
03.02.2017

04.02.2017

Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
03.02.2017

04.02.2017

Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse
03.02.2017

Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser
03.02.2017

04.02.2017

Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
03.02.2017

14.02.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
03.02.2017

14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
03.02.2017

01.01.2017
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
03.02.2017

04.02.2017

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
03.02.2017

04.02.2017

Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
03.02.2017

04.02.2017

Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.03.2017
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
03.02.2017

04.02.2017

09.02.2017
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

09.02.2017
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
03.02.2017

04.02.2017

09.02.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose
03.02.2017

04.02.2017

Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater
03.02.2017

04.02.2017

08.02.2017
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
03.02.2017

04.02.2017

08.02.2017
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
02.12.2016

03.12.2016

13.12.2016
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
02.12.2016

03.12.2016

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
02.12.2016

03.12.2016

31.01.2017
Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper
02.12.2016

03.12.2016

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler
02.12.2016

03.12.2016

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
02.12.2016

03.12.2016

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer, bærbare PCer og nettbrett
02.12.2016

03.12.2016

Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke
02.12.2016

03.12.2016

Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
02.12.2016

03.12.2016

14.12.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
02.12.2016

03.12.2016

09.12.2016
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
02.12.2016

03.12.2016

02.01.2017
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
02.12.2016

03.12.2016

Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
02.12.2016

03.12.2016

Prinsippene for SOLVIT-nettverket
02.12.2016

03.12.2016

Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
02.12.2016

03.12.2016

13.12.2016
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin
02.12.2016

03.12.2016

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
02.12.2016

03.12.2016

Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
02.12.2016

03.12.2016

14.02.2017
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
02.12.2016

03.12.2016

03.12.2016
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
02.12.2016

03.12.2016

03.12.2016
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
02.12.2016

03.12.2016

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
02.12.2016

03.12.2016

Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
02.12.2016

03.12.2016

Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
02.12.2016

03.12.2016

Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
02.12.2016

03.12.2016

Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse
02.12.2016

03.12.2016

Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer
02.12.2016

03.12.2016

04.02.2017
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
02.12.2016

03.12.2016

Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur
02.12.2016

03.12.2016

05.12.2016
Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler
02.12.2016

03.12.2016

05.12.2016
Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier
02.12.2016

03.12.2016

05.12.2016
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
02.12.2016

03.12.2016

08.12.2016
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebilder (euro 6): endringsbestemmelser
02.12.2016

03.12.2016

Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
02.12.2016

03.12.2016

Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
02.12.2016

03.12.2016

Godkjenning av L-threonin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt inntil verping og prydfugler
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn
02.12.2016

03.12.2016

19.12.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
02.12.2016

03.12.2016

Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland
02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner
02.12.2016

03.12.2016

Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland
02.12.2016

03.12.2016

Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
28.10.2016

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
28.10.2016

29.10.2016

20.06.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
28.10.2016

29.10.2016

31.10.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
28.10.2016

29.10.2016

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
28.10.2016

Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
28.10.2016

29.10.2016

Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
28.10.2016

29.10.2016

29.10.2016
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid
28.10.2016

29.10.2016

31.10.2016
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
28.10.2016

29.10.2016

29.10.2016
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
28.10.2016

29.10.2016

16.11.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
30.09.2016

01.02.2017

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
30.09.2016

01.10.2016

12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
30.09.2016

01.10.2016

03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico
30.09.2016

01.10.2016

12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
30.09.2016

01.10.2016

03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
30.09.2016

01.10.2016

12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
30.09.2016

01.10.2016

03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
30.09.2016

01.10.2016

12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
30.09.2016

01.10.2016

03.10.2016
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer
30.09.2016

01.10.2016

03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
30.09.2016

01.10.2016

03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
30.09.2016

01.10.2016

12.10.2016
Shortsalgforordningen
30.09.2016

01.01.2017
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
30.09.2016

01.02.2017

Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
30.09.2016

01.02.2017

01.01.2017
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
30.09.2016

01.02.2017

01.01.2017
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
30.09.2016

01.02.2017

01.01.2017
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
30.09.2016

01.02.2017

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
30.09.2016

01.10.2016

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
30.09.2016

01.10.2016

AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
30.09.2016

01.10.2016

06.10.2016
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er
30.09.2016

01.10.2016

01.07.2014
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
30.09.2016

01.10.2016

06.10.2016
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
30.09.2016

01.10.2016

01.07.2014
Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond
30.09.2016

01.10.2016

15.08.2014
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser
30.09.2016

01.10.2016

01.07.2014
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2016
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.09.2016

01.10.2016

Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2017
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
23.09.2016

24.09.2016

23.06.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser om turistsektoren
23.09.2016

24.09.2016

On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
23.09.2016

01.07.2016
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
23.09.2016

01.07.2016
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
23.09.2016

Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
23.09.2016

24.09.2016

Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

28.09.2016
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
23.09.2016

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
23.09.2016

24.09.2016

Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
23.09.2016

24.09.2016

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter
23.09.2016

24.09.2016

REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
23.09.2016

24.09.2016

16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
23.09.2016

24.09.2016

16.01.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016
23.09.2016

24.09.2016

Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer
23.09.2016

24.09.2016

06.10.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
23.09.2016

24.09.2016

Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
23.09.2016

24.09.2016

Hestepassforordningen
23.09.2016

Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
23.09.2016

24.09.2016

Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
23.09.2016

24.09.2016

27.09.2016
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
26.08.2016

27.08.2016

18.09.2016
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
08.07.2016

09.07.2016

Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.07.2016

09.07.2016

Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

30.01.2017
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

02.02.2017
Kommunikasjonsverndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om brudd på personvern innen elektronisk kommunikasjon
08.07.2016

09.07.2016

Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer
08.07.2016

09.07.2016

Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
08.07.2016

09.07.2016

21.09.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform
08.07.2016

09.07.2016

11.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid
08.07.2016

09.07.2016

11.07.2016
Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016

Sider