Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 25.9.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 9.6.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 28.11.2016
EUs næringsministre har vedtatt en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag om fjerning uberettiget geografisk blokkering og andre former for forskjellsbehandling ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. Rådet avventer nå Europaparlamentets behandling av saken. I en felles uttalelse støttet nylig Norge, Island og Liechtenstein Kommisjonens forslag, men mente Kommisjonen kunne ha gått lengre for å styrke forbrukernes interesser. Det foreslått regelverket bør også forenkles for å gjøre det lettere for forbrukere og bedrifter å forholde seg til det, ifølge de tre EFTA-landenes regjeringer.
EØS-beslutning ratifisert Island 20.5.2016; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015
EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012

Sider