Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2017 og publisert i EU-tidende 15.1.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.12.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 30.11.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.11.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om regelverket for fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. Forbudet mot geo-blokkering vil ikke omfatte varer som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, spill, musikk og programvare. Dette unntaket vil imidlertid bli vurdert på nytt om to år.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-beslutning ratifisert Island 20.5.2016; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015
EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012

Sider