Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Foto: Europakommisjonen
Omtale av workshop publisert av EFTA-sekretariatet 22.5.2017
EU-kommissærene Jyrki Katainen og Elżbieta Bieńkowska (bildet) la 10. januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.
EØS-notat offentliggjort 19.5.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.5.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 28.11.2016
EUs næringsministre har vedtatt en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag om fjerning uberettiget geografisk blokkering og andre former for forskjellsbehandling ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. Rådet avventer nå Europaparlamentets behandling av saken. I en felles uttalelse støttet nylig Norge, Island og Liechtenstein Kommisjonens forslag, men mente Kommisjonen kunne ha gått lengre for å styrke forbrukernes interesser. Det foreslått regelverket bør også forenkles for å gjøre det lettere for forbrukere og bedrifter å forholde seg til det, ifølge de tre EFTA-landenes regjeringer.
EØS-notat offentliggjort 17.11.2016
EØS-beslutning ratifisert Island 20.5.2016; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015
EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

Sider