Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2018
Europaparlamentets plenumsbehandling 29.5.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 2.5.2018
Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 27.4.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.4.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2018
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 24.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.8.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2017

Sider