Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2018
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 24.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.8.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2017
EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider