Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.2.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 31.1.2019 (enighet med Rådet)
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.1.2019
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.1.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.12.2018
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.12.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.10.2018
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider