Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.11.2019
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1. november 2019.
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2019
EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 16.5.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019

Sider