Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.6.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2020
EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.2.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.2.2020

Sider