Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.11.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.9.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.8.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.6.2017
EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

Sider