Område i EØS-avtalen: systematisk oversikt (vedlegg og protokoller)

Forsiden - Oversikt - Område i EØS-avtalen: systematisk oversikt (vedlegg og protokoller)
EØS-relevant rettsakter eller programmer innlemmes i avtalens vedlegg og protokoller. For å finne saker på et bestemt område, kan du velge mellom en denne systematiske listen over vedleggene og protokollene eller en alfabetisk liste. For saker som ikke er vedtatt i EØS-komiteen er plasseringen i EØS-avtalens vedlegg og protokoller kun indikativ. Klikk på et område og velg deretter eventuelt et underområde for å se aktuelle saker under behandling.
 
Vedlegg i EØS-avtalenSiste nytt på Europalov: velg området i
I. Veterinære og plantesanitære forhold
I.1. Veterinære forholdmattrygghet
I.2. Dyrefôrmattrygghet
I.3. Plantesanitære forholdmattrygghet
II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
II.1. Kjøretøyertransport
II.2. Jord-og skogbrukstraktorertransport
II.3. Løfteutstyrhandelsforenklinger
II.4. Husholdningsapparaterhandelsforenklinger
II.5. Gassapparaterhandelsforenklinger
II.6. Materiell på byggeplasserhandelsforenklinger
II.7. (ikke i bruk)
II.8. Trykkbeholderehandelsforenklinger
II.9. Måleinstrumenterhandelsforenklinger
II.10. Elektrisk utstyrenergi
II.11. Tekstilerforbrukersaker
II.12. Næringsmidlermattrygghet
II.13. (a) Legemidler til menneskerhelse
II.13. (b) Legemidler til dyrmattrygghet
II.14. Gjødselhandelsforenklinger
II.15. Farlige stoffermiljø og klima
II.16. Kosmetikkhelse
II.17. Miljøvern (utstyr)miljø og klima
II.18. Informasjonsteknologiinformasjonssamfunnet
II.19. Tekniske handelshindringer generelthandelsforenklinger
II.20. Fritt varebytte - generelthandelsforenklinger
II.21. Byggevarerhandelsforenklinger
II.22. Personlig verneutstyrarbeids- og sosialpolitikk
II.23. Leketøyforbrukersaker
II.24. Maskinerhandelsforenklinger
II.25. Tobakkhelse
II.26. Energi (utstyr)energi
II.27. Alkoholsterke drikkerhandelsforenklinger
II.28. Kulturgjenstanderkultur og medier
II.29. Eksplosive varer til sivilt brukhandelsforenklinger
II.30. Medisinsk utstyrhelse
II.31. Lystfartøyerhandelsforenklinger
II.32. Skipsutstyrtransport
III. Produktansvarjustis og innenriks
IV. Energienergi
V. Fri bevegelighet for arbeidstakerearbeids- og sosialpolitikk
VI. Trygdarbeids- og sosialpolitikk
VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjonerforskning og utdanning
VIII. Etableringsretttjenester og etablering
IX. Finansielle tjenester
IX.1. Forsikringfinansielle tjenester
IX.2. Banker og andre kredittinstitusjoner kredittinstitusjonerfinansielle tjenester
IX.3. Børs og verdipapirerfinansielle tjenester
X. Tjenester generelttjenester og etablering
XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnet
XI. (a) Telekommunikasjonstjenesterinformasjonssamfunnet
XI. (b) Posttjenestertjenester og etablering
XI. (c) Personsvernjustis og innenriks
XI. (d) Informasjonssamfunnstjenesterinformasjonssamfunnet
XI. (e) Audiovisuellle tjenesterkultur og medier
XII. Fri bevegelighet for kapitalfinansielle tjenester
XIII. Transport
XIII.1. Innlandstransporttransport
XIII.2. Veitransporttransport
XIII.3. Transport med jernbanetransport
XIII.4. Transport på innlands vannveitransport
XIII.5. Sjøtransporttransport
XIII.6. Sivil luftfarttransport
XlV. Konkurransereglerkonkurranse og statsstøtte
XV. Statsstøttekonkurranse og statsstøtte
XVI. Offentlige innkjøpoffentlige anskaffelser
XVII. Immaterialrettimmaterialrett
XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
XVIII. (a) Arbeidsrett og lik behandling av kvinner og mennarbeids- og sosialpolitikk
XVIII. (b) Helse og sikkerhet på arbeidsplassenarbeids- og sosialpolitikk
XIX. Forbrukervernforbrukersaker
XX. Miljø
XX.1. Genereltmiljø og klima
XX.2. Vannmiljø og klima
XX.3. Luftmiljø og klima
XX.4. Kjemikalier, industrifare og bioteknologimiljø og klima
XX.5. Avfallmiljø og klima
XX.6. Støymiljø og klima
XXI. Statistikkstatistikk
XXII. Selskapsrettselskapsrett
 
Protokoll i EØS-avtalenVelg området i
10. Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransporthandelsforenklingerg
21. Gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretakkonkurranse og statsstøtte
30. Statistikksamarbeid (programmer)statistikk
31. Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
31.1. Forskning og teknologisk utviklingforskning og utdanning
31.2. Informasjonstjenesterinformasjonssamfunnet
31.3. Miljømiljø og klima
31.4. Utdanning, opplæring og ungdomsspørsmålforskning og utdanning
31.5. Sosialpolitikkarbeids- og sosialpolitikk
31.6. Forbrukervernforbrukersaker
31.7. Næringsliv, entreprenørskap, SMBindre market og EØS
31.8. Turismeindre market og EØS
31.9. Audiovisuell sektorkultur og medier
31.10. Katastrofeberedskapkatastrofeberedskap
31.11. Handelsforenklingerhandelsforenklinger
31.12. Transport og mobilitettransport
31.13. Kulturkultur og medier
31.14. Energiprogrammer og miljørelaterte energiaktiviteterenergi
31.15. Sysselsettingarbeids- og sosialpolitikk
31.16. Folkehelsehelse
31.17. Telematikk for utveksling av datainformasjonssamfunnet
47. Opphevelse av tekniske hindringer for handel med vinhandelsforenklinger