Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2018
Returdirektivet fra 2008 etablerer felles standarder og prosedyrer i Schengen-området for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold. Stortinget ga 13. desember 2010 samtykke til innlemmelse av EUs returdirektiv i Schengen-samarbeidet. Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 20. juni 2012 en høring om Schengen-informasjonssystem (SIS-loven) som følge av gjennomføringen av returdirektivet.
Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.10.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.1.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.10.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.10.2018
Europaparlamentets plenumsbehandling 2.10.2018 (enighet med Rådet)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.9.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2018
EU har vedtatt å opprette av et system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.5.2018 og 11.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 17.8.2018

Sider