Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2017
Ukrainske statsborgere kan fra 11. juni reise på kortere opphold i Schengen-området uten å søke om visum. Det fremgår av forordningen som ble publisert i EU-tidende 22. mai. Visumfriheten gjelder reiser for inntil 90 dager innenfor en 180-dagers periode, men gir ikke rett til å arbeide.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.5.2017
Foto: Pixabay
Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 11.5.2017
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.1.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport om iverksettingen lagt fram av Kommisjonen 2.5.2017
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2017
EUs nye regelverk for personvern er nå vedtatt. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon lagt fram av regjeringen 5.4.2017
Foto: Pixabay
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.3.2017
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.3.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.3.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 9.3.2017
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017

Sider