Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EFTA-domstolen 18.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.1.2020
Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.1.2020. Norsk omtale av forslaget publisert i Stoirtingets EU/EØS-nytt 22.1.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.1.2020.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020
Norsk forskrift kunngjort 9.1.2020
Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.12.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om endringer til utlendingsforskriften igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Schengen-notat offentliggjort 26.6.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.6.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019

Sider