Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017
Foreløpig holdning (komiteinnstilling) vedtatt av Europaparlamentet 26.10.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.10.2017
Kommunikasjonsverndirektivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2017 (enighet med Rådet)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.10.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017
Rapport om iverksettingen lagt fram av Kommisjonen 6.9.2017
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon fremmet av regjeringen 1.9.2017
EU-høring om senking av aldersgrensen for fingeravtrykk fra 12 til 6 år igangsatt 17.8.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2017
Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 27.7.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.7.2017
Foto: Pixabay
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017

Sider