Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.4.2017 (enighet med Rådet)
Ukrainske statsborgere vil snart kunne reise på kortere opphold i Schengen-området uten å søke om visum. Det er klart etter at Europaparlamentet 6. april godkjente en uformell avtale med Rådet. Den vil sannsynligvis tre i kraft i juni etter formell godkjenning av EU-ministrene og publisering i EU-tidende. Visumfriheten gjelder reiser for inntil 90 dager innenfor en 180-dagers periode, men gir ikke rett til å arbeide.
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon lagt fram av regjeringen 5.4.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.1.2017
Foto: Pixabay
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.3.2017
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.3.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.3.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 9.3.2017
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.3.2017
Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 2.3.2017
EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.
Rapport om iverksetting lagt fram av Kommisjonen 2.3.2017
Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 2.2.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.1.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Omtale av EU-dom publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.1.2017

Sider