Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.12.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.10.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 14.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2019
En fersk EU-dom innholder en rekke presiseringer knyttet til bruk av informasjonskapsler (cookies) på nettsider. I Norge anses samtykke til cookies gjennom innstilllinger i nettleseren som tilstrekkelig, men EU-domstolens fortolkning av kommunikasjonsverndirektivet vil kanskje endre på dette.
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 24.9.2019
Høring om endringer til utlendingsforskriften igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Schengen-notat offentliggjort 26.6.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.6.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019

Sider