Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.2.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 8.2.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 5.2.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.1.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.1.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.1.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.1.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 19.12.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.12.2018
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Foto: Pixabay
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.

Sider