Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Omtale av EU-høring publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 20.9.2018
Etter at Stortinget i mars godkjente inn­lemmelse av EUs tredje energi­markeds­pakke i EØS-avtalen, har Olje- og energi­departementet nå igangsatt en høring om gjennomføring av pakken i norsk rett. EØS-innlemmelsen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.9.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 5.9.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Anmodning om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 4.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.7.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 20.6.2018

Sider