Energi

Primærfaner

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Framdriftsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2016
Olje- og energidepartementet ønsker kommentarer til Europakommisjonens ren energipakke. Den såkalte "vinterpakken" inkluderer blant annet endringer av regelverket for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet, en revisjon av markedsregelverket, samt en ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 3.12.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016

Sider