Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutningen fra 2017 om innlemmelse av EUs tredje energimarkeds­pakke i EØS-avtalen trådte i kraft 3. oktober 2019 etter parlaments­godkjenning i Norge, Island og Liechtenstein. Beslutningen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan. I forbindelse med gjennomføringen av energimarkedspakken i Norge er det gjort endringer i energiloven og naturgassloven. Olje- og energidepartementet vil gi forskrifter som inkorporerer energipakkens forordninger i norsk rett.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.8.2019
Årsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 30.7.2019
Dansk departementsnotat om Kommisjonens gjennomføringsrapport offentliggjort 16.7.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.6.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2019

Sider