Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Notat om mulig ny rettsakt lagt fram av Kommisjonen 23.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 27.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 16.12.2020. Svensk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om sletting fra EØS-avtalen
Forordningen ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018 etter en sak anlagt av en britisk produsent av støvsugere uten oppsamlerpose. Domstolen ga firmaet medhold i at metoden som skal benyttes for måling av energieffektivitet i forbindelse med forordningen, ikke tar hensyn til posefrie støvsugere. Kommisjonen meddelte at forordningen ikke lenger er i kraft fra 19. januar 2019. Den er derfor tatt ut av EØS-avtalen.
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.12.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.12.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.11.2020
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 20.11.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.11.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.11.2020

Sider