Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 3.12.2016
Pakke lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016. Omtaler publisert av Olje- og energidepartementet 30.11.2016 og Stortingets EU/EØS-nytt 1.12.2016.
Europakommisjonen la denne uken fram en "vinterpakke" for ren energi med et stort antall lovforslag og strategidokumenter. I en kommentar til forslagspakken sier olje- og energiminister Tord Lien at forslagene kan få stor betydning for Norge som energiprodusent. Forslagene inkluderer blant annet endringer av eksisterende regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet, en revisjon av markedsregelverket og tredje energimarkedspakke, samt en ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen. Olje- og energiministeren mener imidlertid det er for tidlig å si hvordan Norge skal forhold seg til det nye styringssystemet.
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2016. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.4.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.11.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.11.2016
Statsrapport publisert av Norges EU-delegasjon 13.10.2016

Sider