Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
Omtale av offshorevirksomhet og EØS-avtalen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.9.2015
Kommisjonen har lagt fram av rapport om erfaringene med direktivet om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet. Formålet med direktivet er å redusere risikoen for store olje- og gassulykker i EUs farvann. Norge mener direktivet ligger utenfor EØS-avtalens geografiske område. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte 24. september en omtale av EU-rettsakter som berører offshorevirksomhet.
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.9.2015
Danmark støtter Kommisjonens forslag til revidert EU-regelverk for energimerking av produkter, inkludert gjeninnføring av den mer kjente skalaen fra A til G. Det eksisterende direktivet foreslås omgjort til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.
Meddelelse om markedsvurdering av nettspenningslamper lagt fram av Kommisjonen 11.9.2015
Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2015. EØS-notat offentliggjort 10.9.2015
Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.8.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015
Åpen konsultasjon igangsatt 08.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.07.2015
Norsk forskrift kunngjort 26.06.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
Framdriftsrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 15.06.2015

Sider