Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.5.2016
EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.4.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2016
Omtale av norsk innspill publisert av Olje- og energidepartementet 26.4.2016
Norsk forskrift kunngjort 22.4.2016
Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.3.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.3.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.3.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.3.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.3.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.3.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.2.2016
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 5.2.2016

Sider