Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.8.2015
Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 12.8.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.07.2015
EUs regelverk for energimerking av produkter bør revideres og gjøres mer forståelig, blant annet ved å gå tilbake til den mer kjente skalaen fra A til G. Det mener Kommisjonen, som samtidig foreslår at det eksisterende direktivet gjøres om til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015
Åpen konsultasjon igangsatt 08.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.07.2015
Norsk forskrift kunngjort 26.06.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
Framdriftsrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 15.06.2015
Konklusjoner vedtatt av EUs ministerråd 08.06.2015
Statsminister Erna Solberg har i et brev til presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, gitt norske synspunkter på forslaget om en energiunion som Kommisjonen la fram 25. februar. Målet med energiunionen er å utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen og samtidig sørge for vesentlig reduksjon av utslippene. Du kan lese Solbergs brev her. OED har igangsatt en høring om energiunionen og offentliggjorde et EØS-notat om saken 18.03.2015. I forbindelse med energiunionen har Kommisjonen lagt fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.

Sider