Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 13.7.2016
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.4.2016
Plenumsbehandling av Europaparlamentet 6.7.2016 (sendt til fornyet komitebehandling)
Europaparlamentet støtter Kommisjonens forslag om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men ønsker samtidig en fininndeling av A, ettersom de fleste produkter nå oppfyller A-kriteriene. Plenumsforsamlingen sendte forslaget til fornyet komitebehandling, hvilket også kan gjøre det mulig å fremforhandle et kompromiss med Rådet før førstegangsbehandlingen avsluttes.
Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 30.6.2016
Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 30.6.2016
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.4.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2016
Omtale av norsk innspill publisert av Olje- og energidepartementet 26.4.2016
Norsk forskrift kunngjort 22.4.2016
Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.3.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.3.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.3.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.3.2016

Sider