Energi

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen og høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 25.02.2015. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 27.02.2015
Europakommisjonen la 25. februar fram sitt syn på hvordan den ser for seg utviklingen av EUs energipolitikk. Målet er utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen i framtiden, men samtidig sørge for en vesentlig reduksjon av utslippene. OED har igangsatt en høring om energiunionen. Kommisjonen la samme dag fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.02.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.12.2014
Europakommisjonen igangsatte 23. desember 2014 en høring om oppdatering av listen over infrastrukturprosjekter på energiområdet av felles europeiske interesse. Den første listen ble vedtatt i 2013 og inkluderte tolv prosjekter, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Ordningen med fellesprosjekter er en del av EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein.
Tilleggshøring om gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2014
Tilleggshøring om gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2014
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 03.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.12.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 04.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.12.2014
EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2014
EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.11.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 13.10.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.11.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.10.2014
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 31.10.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2014

Sider