Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.2.2016
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 5.2.2016
EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 25.1.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.1.2016
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Sider