Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 05.05.2015
Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.04.2015
Delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.04.2015
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 05.05.2015
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.05.2015
EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.04.2015
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.04.2015
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 31.03.2015
Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
Statsminister Erna Solberg har i et brev til presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, gitt norske synspunkter på forslaget om en energiunion som Kommisjonen la fram 25. februar. Målet med energiunionen er å utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen og samtidig sørge for vesentlig reduksjon av utslippene. Du kan lese Solbergs brev her. OED har igangsatt en høring om energiunionen og offentliggjorde et EØS-notat om saken 18.03.2015. I forbindelse med energiunionen har Kommisjonen lagt fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.
Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
Dom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015
Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 20.03.2015
EØS-notat offentliggjort 23.03.2015
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015

Sider