Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.06.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
Framdriftsrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 15.06.2015
Konklusjoner vedtatt av EUs ministerråd 08.06.2015
Statsminister Erna Solberg har i et brev til presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, gitt norske synspunkter på forslaget om en energiunion som Kommisjonen la fram 25. februar. Målet med energiunionen er å utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen og samtidig sørge for vesentlig reduksjon av utslippene. Du kan lese Solbergs brev her. OED har igangsatt en høring om energiunionen og offentliggjorde et EØS-notat om saken 18.03.2015. I forbindelse med energiunionen har Kommisjonen lagt fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.
Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 05.05.2015
Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.04.2015
Delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.04.2015
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 05.05.2015
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.05.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 31.03.2015
Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
Dom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015
EØS-notat offentliggjort 23.03.2015
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015

Sider