Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 14.6.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2018
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene erstattes dagens direktiv av en forordning med nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Stikkprøver av biler i bruk kan foretas, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.6.2018 (enighet med Rådet)
Norsk forskrift kunngjort 8.6.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.6.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.6.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.6.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.6.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.6.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

Sider