Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 28.4.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.7.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 3.7.2017
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 3.7.2017
Åpen konsultasjon om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 5.7.2017
Ifølge EU-forordningen fra 2010 skal flyselskaper innen to timer etter en ulykke legge fram passasjerlisten slik at pårørende kan varsles. Forordningen innfører også en tidsfrist for havarirapporten, som skal foreligge senest 12 måneder etter et en alvorlig ulykke. De nye reglene som erstatter et tidligere EU-direktiv fra 1994, krever at etterforskingen av flyulykker fortas uten deltakelse av myndigheter med ansvar for flysertifisering eller luftfartsoperasjoner eller andre instanser med motstridende interesser. Det nye regelverket hjemler også opprettelse av et europeisk nettverk av etterforskingsmyndigheter for sivil luftfart. Nettverket skal blant annet gi råd til EU-institusjonene med sikte på etablering av felles undersøkelsesmetoder og styrking av flysikkerheten.

Sider