Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Rådsbehandling med pressemelding 7.4.2020 (formell bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
Rådsbehandling med pressemelding 7.4.2020 (formell bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom i desember2019 fram til et kompromiss om reform av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kabotasje, utestasjonering og håndhevelse. Enigheten må formelt bekreftes av de to institusjonene. De tre rettsaktene som inngår i kompromisset er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Det dreier seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere
Rådsbehandling med pressemelding 7.4.2020 (formell bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.12.2019 og 21.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.4.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020

Sider