Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.11.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.11.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.11.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.11.2017 (enighet med Rådet)
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2017
Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 9.11.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 9.11.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 11.9.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017
EØS-notat offentliggjort 7.11.2017

Sider