Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Regjeringsvedtak 24.05.2017 om ikke å innlemme forordningen i EØS-avtalen
Regjeringen har besluttet at Norge ikke ønsker å innlemme en EU-forordning fra 2012 i EØS-avtalen: det aktuelle EU-regelverket faller utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde, og er dermed ikke EØS-relevant. Det er likevel ventet at et nytt norsk regelverk vil fange opp deler av EU-reglene, samtidig som Norge kan inneføre supplerende bestemmelser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olvik sier i en pressemelding at han ikke vil tillate at Norge mister kontroll med hvordan helikoptervirksomheten på sokkelen skal foregå. Våre oljearbeidere og deres familier skal vite at norsk erfaring, norske regler og norsk tilsyn fortsatt skal gjelde, understreker statsråden.
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2017
EØS-notat offentliggjort 20.5.2017
EØS-notat offentliggjort 19.5.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.5.2017
Kommisjonen la 1. februar 2017 fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.5.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.2.2017
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt av EASA og sendt til Kommisjonen 11.5.2017
Åpen konsultasjon om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 5.5.2017
Den norske ITS-loven gjennomfører EU-direktivet fra 2010 om intelligente transportsystemer. Direktivet inneholder et rammeverk som skal sikre koordinert innføring og sammenhengende ITS og definerer satsingsområder, prioriteringer, prosesser og spesifikasjoner.

Sider