Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2019 og 5.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.6.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.6.2019
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EU har vedtatt felles regler for bruk av droner. Forordningen som neste år skal erstatte nasjonale bestemmelser i EU-landene, setter blant annet krav til registrering og elektronisk ID og fastsetter maksimal flyhøyde til 120 meter for private droner. Regelverket er utarbeidet av EUs flysikkerhetsbyrå og var på høring i Norge i 2018.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2019
Rådsbehandling 6.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.6.2019

Sider