Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Norsk forskrift kunngjort 18.9.2017
EUs nye bestemmelser om vekt og dimensjoner for motorvogner tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. De vil blant annet tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Direktivet pålegger blant annet medlemsstatene å fastsette regler om dokumentasjon og ansvar for avsender og transportør for manglende eller feilaktige vektopplysninger for containere og vekselflak, der kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet. I veitrafikkloven innføres i tillegg en hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte dimensjoner for kjøretøy, slik at også disse overtredelsene kan sanksjoneres med gebyr.
EØS-notat offentliggjort 16.9.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 14.9.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.9.2017 (enighet med Rådet)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017
Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.9.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.8.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.8.2017
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 29.8.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.5.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.5.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.6.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.8.2017

Sider