Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.4.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.4.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 19.4.2017
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene la Kommisjonen fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes. Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 4. april 2017 en foreløpig holdning til forslaget, men sendte saken tilbake til fornyet komitebehandling med sikte på en forhandlingsløsning med Rådet før parlamentet ferdigstiller sin førstegangsbehandling.
Norsk forskrift kunngjort 5.4.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.3.2017
Erklæring vedtatt på EUs uformelle transportministermøte 29.3.2017
EØS-notat offentliggjort 29.3.2017. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
Rapport om delegerte rettsakter lagt fram av Kommisjonen 27.3.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2017

Sider