Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.12.2019
Nye EU-typegodkjenningsregler vil introdusere nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.12.2019
EØS-notat offentliggjort 30.11.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.11.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.11.2019

Sider