Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.3.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 21.3.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.1.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.12.2016
EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.3.2017
Kommisjonen la 1. februar 2017 fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017

Sider