Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.1.2018
Klima- og miljødepartementet kunngjorde 19. januar endringer til forurensningsforskriften for å imøtekomme EFTA-domstolens dom fra 2016. Etter påklaging fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), fant domstolen at Norge ikke hadde innfridd skipsavfallsdirektivets krav om skipsavfallsmottak.
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2018
Felles EØS/EFTA-kommentar til høring sendt til EU-institusjonene 17.1.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.1.2018
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 9.1.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2017
Europaparlaments- og råddirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2017
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 18.12.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017

Sider