Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.4.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 16.4.2018. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.4.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.4.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.4.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.4.2018
EØS-notat offentliggjort 13.4.2018
Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt endringer til regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene skal legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU innføres standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Vedtaket vil om kort tid publiseres i EU-tidende og skal være gjennomført i EU-landene senest to år senere.
Omtale av EU-høring publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.4.2018 og Samferdselsdepartementet 13.4.2018
Norge ble i 2014 dømt av EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EU-direktivet fra 2009 om flyplassavgifter etter at EØS-komiteen i mars 2012 vedtok å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Den norske gjennomføringsforskriften kom på plass ved årsskiftet 2014/2015. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdselsdepartemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene.
Revidert utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.4.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.4.2018
EU-høring om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 28.3.2018

Sider