Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Omtale av EU-høring publisert av Samferdselsdepartementet 17.10.2018
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2018
Foto: Pixabay
Dansk departementsnotat offentliggjort 9.10.2018
Den siste obligatoriske omstilling til sommertid vil skje 31. mars 2019. Deretter kan landene selv bestemme om de vil ha fast sommertid eller tilbakestilling 31. oktober 2019 til fast vintertid. For å unngå fragmentering, skal landene likevel tilstrebe å harmonisere sine valg. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag, som nå foreligger. Forslaget baserer seg på en bred høring som viste stor oppslutning om avskaffelse av dagens sommertidsordning. Kommisjonen oppfordrer Rådet og Europaparlamentet til å behandle forslaget så raskt som mulig, med vedtak senest i april 2019. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.
Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Sider