Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 10.12..2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 10.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Rådsbehandling 6.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet godkjent av Rådet 28.11.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.11.2018
Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 27.11.2018

Sider