Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019 (enighet med Rådet)
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.2.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.2.2019 (enighet med Rådet)
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.2.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.2.2019
EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019

Sider