Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
EU-logo for merking av økologiske produkter
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Detaljerte regler for økologisk vin
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
Økologisk produksjon, merking og kontroll
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
Handel med såvare fra olje- og fibervekster
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
Shortsalgforordningen
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
Innkjøpsdirektivet (revisjon)
Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt inntil verping og prydfugler
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser
Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn
Godkjenning av L-threonin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff
Den europeiske grense- og kystvakt
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur
Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler
Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser
Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr
Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
Sporing av pyrotekniske produkter
Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport til Qatar
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8

Sider