Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner

Sider