Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Import og transitt av fjørfevarer fra Australia i forbindelse med fugleinfluensa
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Import av sesamfrø fra India
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5 og Euro 5+
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
Energimerkeforordningen
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand

Sider