Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
CO2-utslipp fra varebiler
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser

Sider