Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 23.3.2017
EU-høring om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 23.1.2017
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Norsk forskrift kunngjort 1.7.2016
EU-tidende publiserte i mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal ha blitt gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland senest 18. desember 2015.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.2.2016
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs kulturministre 25.11.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.09.2014
Rapport om gjennomføring av arbeidsplanen lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014
Kommisjonen la 25. august 2014 fram en rapport om gjennomføringen av arbeidsplanen for kultur 2011-2014 som EUs ministerråd vedtok 18. november 2010. Arbeidsplanen inneholdt seks prioriterte områråder: a) kulturmangfold, interkulturell dialog og en tilgjengelig og inkluderende kultur, b) kultur- og kreative industrier, c) ferdigheter og mobilitet, d) kulturarv, inkludert mobilitet av samlinger, e) kultur i utenrikssammenheng og f) kulturstatistikk.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.07.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.05.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.7.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013
Gjennomføringsrapport offentliggjort av Kommisjonen 20.12.2012
EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2012

Sider