Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.2.2018
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.3.2018 (ENIGHET MED rÅDET)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.10.2017
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 15.9.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
EU-tidende publiserte i mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal ha blitt gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland senest 18. desember 2015.
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 23.5.2017. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.5.2017
Rådets 1. gangsbehandling 11.5.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
EU-høring om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 23.1.2017
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs kulturministre 25.11.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.09.2014
Rapport om gjennomføring av arbeidsplanen lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014
Kommisjonen la 25. august 2014 fram en rapport om gjennomføringen av arbeidsplanen for kultur 2011-2014 som EUs ministerråd vedtok 18. november 2010. Arbeidsplanen inneholdt seks prioriterte områråder: a) kulturmangfold, interkulturell dialog og en tilgjengelig og inkluderende kultur, b) kultur- og kreative industrier, c) ferdigheter og mobilitet, d) kulturarv, inkludert mobilitet av samlinger, e) kultur i utenrikssammenheng og f) kulturstatistikk.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.07.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.05.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.7.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013

Sider