Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.11.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 5.11.2018
Anmodning om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 30.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 22.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.9.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018
Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018. Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 7.10.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.9.2017
Europakommmisjonen etablerte i 2016 et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon.

Sider