Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 18.10.2019 og kunngjort 7.11.2019. Omtale av saken publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 7.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018
Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018. Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 7.10.2017

Sider