Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.3.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.1.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.2.2017
Rapport om effektiviteten til direktivet når det gjelder klageprosedyrene for offentlige anskaffelser lagt fram av Kommisjonen 24.1.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.12.2016
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Europakommmisjonen har etablert et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon. Skjemaet kan brukes straks EUs reviderte innkjøpsdirektiv fra 2014 er gjennomført i nasjonal rett.
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2016

Sider