Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.4.2017
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.1.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.2.2017
Rapport om effektiviteten til direktivet når det gjelder klageprosedyrene for offentlige anskaffelser lagt fram av Kommisjonen 24.1.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2016
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Europakommmisjonen har etablert et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon. Skjemaet kan brukes straks EUs reviderte innkjøpsdirektiv fra 2014 er gjennomført i nasjonal rett.
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2016

Sider