Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Dom avsagt av EFTA-domstolen 21.3.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 31.10.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.11.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 7.10.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.9.2017
Europakommmisjonen etablerte i 2016 et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.2.2017
Rapport om effektiviteten til direktivet når det gjelder klageprosedyrene for offentlige anskaffelser lagt fram av Kommisjonen 24.1.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016

Sider