EU-programmer

Forsiden - Oversikt - EU-programmer

Listen under inneholder lenker til Europalovs faktaark om pågående EU-programmer med norsk deltakelse og foreslåtte programmer med antatt fremtidig norsk deltakelse.

Se også Utenriksdepartementets oversikt over tolv EU-programmer med norsk deltakelse i 2014-2020 og EFTA-sekretariatets oversikt over EU-programmer med EØS/EFTA-deltakelse.