Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.9.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.9.2017
Kommisjonens nestformann Valdis Dombrovskis (foto: Europakommisjonen)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017
Europakommisjonens viseformann med ansvar for finansielle tjenester, Valdis Dombrovskis, la denne uken fram forslag til revisjon av EUs finanstilsyn. Formålet er å bedre koordineringen mellom medlemslandenes tilsyn, samtidig som visse kompetanser overføres til EU. Det siste gjelder blant annet tilsynet med indikatorer som brukes til å fastsette prisen på viktige finansielle kontrakter. - I lys av brexit må vi sikre at det blir et ensartet tilsyn, sa Dombrovskis, trolig med tanke på å unngå at britiske banker til å etablere seg i EU-land hvor tilsynet er mindre strengt. Finanstilsynsrevisjonspakken består av en meddelelse (dette faktaarket) og fire forslag til forordninger som er sendt til Europaparlamentet og Rådet for behandling.
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017
Endring av forslag lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.6.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.9.2017 (enighet med Rådet)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017
Høring om norsk gjennomføring (revisjon av finansloven) igangsatt av Finansdepartementet 7.9.2017
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.
Høring om norsk gjennomføring (revisjon av finansloven) igangsatt av Finansdepartementet 7.9.2017
Høring om norsk gjennomføring (revisjon av finansloven) igangsatt av Finansdepartementet 7.9.2017
EU-direktivet om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester ble publisert i EU-tidende 28. august 2014. Direktivet tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Direktivet inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. EØS/EFTA-landene oversendte i oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag.
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 5.9.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.9.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.8.2017

Sider