Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.5.2017
EBA-kommentar publisert 23.5.2017
Europakommisjonen har lagt fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Forslagene skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).
EBA-kommentar publisert 23.5.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge; EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2016
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017

Sider