Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 12.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.8.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 19.8.2019
Illustrasjon: Pixabay
Høring om norsk unntak på lotterifeltet igangsatt av Finansdepartementet 16.8.2019
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2018 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen. Vedtaket trer i kraft 1. august 2019. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. Gjennomføring av direktivet har vært utredet av Hvitvaskingslovutvalget og vil i stor grad skje ved ikrafttredelse av hvitvaskingsloven som ble vedtatt i juni 2018. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

Sider