Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Høring om forslag til endring av bilansvarsloven igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22.11.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.11.2017
Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Utkast til gjennomføringsforordning vedtatt av ESMA sendt til Kommisjonen og 17.11.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.11.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.11.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.11.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.11.2017
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 8.11.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 12.10.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
EU vedtok i 2014 en forordning om regulering av verdipapirregistre og tiltak med sikte på å forbedre verdipapiroppgjørene. Verdipapirregistre var tidligere ikke regulert på EU-nivå. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i norsk rett, inkludert av eierbegrensningsreglene i verdipapirregisterloven. Det nye EU-regelverket trådte i kraft i EU-landene 1. januar 2015.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Sider