Finansielle tjenester

Primærfaner

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Foto: Pixabay
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.2.2017
Verdipapirutvalgets andre delutredning, som nå er på høring, inkluderer forslag til norsk gjennomføring av EUs nye direktiv og forordning om regulering av markedet for finansielle instrumenter. Utvalget foreslår å samle reguleringen av verdipapirforetak, regulert marked og børs i verdipapirhandelloven, og dermed oppheve børsloven. Direktivet (MiFID II) og forordningen (MiFIR) fastsetter bestemmelser både knyttet til investorbeskyttelse og til omsetningen av finansielle instrumenter. Høringsfrist er 15. mai 2017.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.2.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.11.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.2.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.2.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 7.2.2017
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider