Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Høring om planlagt revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 1.7.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2020
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 23.6.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.6.2020
Illustrasjon: Pixabay
Høring om forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere igangsatt av Finansdepartementet 17.6.2020
I EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015 ble virkeområdet utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og det ble fastsatt skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.6.2020
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider