Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet
18.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi
10.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn
05.03.2020
Europeisk klimapakt
04.03.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020
Hvitbok om kunstig intelligens
19.02.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Høring om regulering av markedet for finansielle instrumenter
17.02.2020
EU-høring om europeisk krefthandlingsplan
04.02.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
29.01.2020
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
14.01.2020
EU-høring om europeisk rammeverk for kryptovalutamarkeder
19.12.2019
EU-høring om rammeverk for finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
19.12.2019
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
13.12.2019
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
31.10.2019
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
EU-høring om endringer til kapitalkravregelverket
11.10.2019
EUs koordinerte risikovurdering av sikkerheten i 5G-nett
09.10.2019
EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern
09.08.2019
EU-høring om statsstøtte til helse- og sosialtjenester av allmenn økonomisk betydning
31.07.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EU-høring om energisektoren med fokus på gassmarkedet
23.07.2019
EUs konkurransepolitikk i 2018
15.07.2019
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
03.07.2019
Innovasjon i Europa: statusrapport 2019
17.06.2019
EU-høring om bærekraftige batterier
13.06.2019
EØS-rådets konklusjoner mai 2019
21.05.2019
EU-høring om mobilladere
14.05.2019
EUs strategiske dagsorden for 2019-2024: anbefalinger
30.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
Framtiden til European Single Sky
15.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
09.04.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
09.04.2019
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
08.04.2019
Digitaliseringens virkninger på arbeidsmarkedet
08.04.2019
Veikart for utvikling av rene biler
18.03.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
11.03.2019
EU-studie om behovet for sikre parkeringsplasser for lastebiler og vogntog
11.03.2019
Kvinner i forskning (2018)
08.03.2019
EU-høring om likestilling
08.03.2019

Sider