Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EUs klimamål for 2030
17.09.2020
EUs 'State of the Union' 2020
16.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råstoffer
03.09.2020
EU-strategi for energisystemintegrasjon
08.08.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
24.07.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
24.07.2020
Handlingsplan for det europeiske utdanningsområdet
22.07.2020
EU-strategi for Arktis (oppdatering)
20.07.2020
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
20.07.2020
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
15.07.2020
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
15.07.2020
Evaluering av postdirektivet
13.07.2020
Handlingsplan om immaterialrett
10.07.2020
EUs konkurransepolitikk i 2019
09.07.2020
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
09.07.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
08.07.2020
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
06.07.2020
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: evaluering av Euro 6/VI og forberedelser til Euro 7
06.07.2020
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
01.07.2020
Europeisk forbrukeragenda
30.06.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
16.06.2020
EU-høring om minstelønn
03.06.2020
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport 2020
27.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
Strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
EU-handlingsplan mot hvitvasking av penger
07.05.2020
Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2020-2024
06.05.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Veiledning om personvern i forbindelse med covid-19-mobilapplikasjoner
17.04.2020
Første ERA-handlingsplan for koordinert forskning og innovasjon i forbindelse med covid-19-krisen
07.04.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
03.04.2020
Ny digital finansstrategi for Europa
03.04.2020
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet
18.03.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi
10.03.2020
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn
05.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
Europeisk klimapakt
04.03.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020

Sider