Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
EU-høring om europeisk strategi for romvirksomhet
19.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
EU-høring om opphavsrett og forlagenes rolle
23.03.2016
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
16.03.2016
EU-høring om prisnivået for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
15.03.2016
EU-søyle for sosiale rettigheter
08.03.2016
EU-høring om markedsbaserte tiltak for reduksjon av klimaendringer som følge av internasjonal luftfart
07.03.2016
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
07.03.2016
Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)
04.03.2016
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
04.03.2016
EU-høring om en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen
04.03.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
29.02.2016
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
29.02.2016
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen - 2016
22.02.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling
16.02.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring
16.02.2016
Miljørapport for europeisk luftfart 2016
29.01.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
08.01.2016
EU-høring om forenklet prosedyre for notisifering av visse typer statsstøtte
06.01.2016
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
15.12.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
15.12.2015
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
10.12.2015
Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene
09.12.2015
EU-høring om håndhevelse av immaterialrett
09.12.2015
EU-planer for regelverket for opphavsrett
09.12.2015
Europeisk luftfartsstrategi
07.12.2015
EU-rapport om grenser for transfett
03.12.2015
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
02.12.2015
Nye prioriteringer for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring 2015
24.11.2015
Videresending av personoplysninger til USA
05.11.2015
Styrking av nasjonale konkurransetilsyn
04.11.2015
EU-høring om handlingsplan for eForvaltning 2016-2020
30.10.2015
Offentlige anskaffelser: veiledning for utøvere
29.10.2015
Strategi for det indre marked
28.10.2015
Kommisjonens arbeidsprogram for 2016
27.10.2015
EU-høring om bruk av farlige stoffer i klær
22.10.2015
EU-regelverk for sikrere passasjerskip
16.10.2015
En europeisk kapitalmarkedsunion
30.09.2015
EU-høring om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
30.09.2015
Geo-blokkering og andre andre geografisk baserte restriksjoner ved internetthandel og -bruk
24.09.2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
23.09.2015
Prioritetsplan for IKT-standarder
23.09.2015
EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon
11.09.2015
EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020
11.09.2015
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
28.08.2015
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
26.08.2015

Sider