Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Mot fastlåste forhold: bygging av åpne IKT-systemer for bedre utnytting av standarder ved offentlige innkjøp

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public
procurement

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 25.6.2013, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: åbne standarder kan spare den offentlige sektor for 1 milliard EUR om året
Kommissionen fremlægger i dag en ny politik, der skal hjælpe de offentlige myndigheder med at undgå afhængighed af en enkelt ikt-leverandør. EU's offentlige sektor vil kunne spare mere end 1,1 milliarder EUR om året ved at følge henstillingerne om at anvende denne nye tilgang med henblik på at undgå "fastlåsning". Offentlige udbudsprocedurer kan for eksempel tiltrække et større antal tilbudsgivere, der kan levere mere for pengene (en fordobling af antallet af tilbudsgivere sænker normalt størrelsen på kontrakten med 9 %)

Næstformand for Europa-Kommissionen Neelie Kroes udtaler: "Åbne standarder skaber konkurrence, fører til innovation og sparer penge. Den vejledning, der udsendt i dag, skal hjælpe de nationale myndigheder til at gribe enhver mulighed for innovation og effektivitet."

Skatteyderne sparer penge, når der anvendes standarder ved køb af ikt-systemer i stedet for at udpege et enkelt ikt-mærke, -værktøj, -system eller -produkt. Der er dog mange organisationer, som enten mangler ekspertisen til at beslutte, hvilke standarder der er relevante for deres ikt-behov, eller som frygter, at de startomkostningerne ved ændringerne bliver for store og kan føre til datatab. Som følge heraf forbliver de fastlåst i deres ikt-systemer eller i en kontrakt med kun én leverandør.

Desuden er det med udbredelsen af standarder lettere at udveksle data mellem offentlige systemer, så borgerne kun behøver indtaste deres oplysninger én gang hos en hvilken som helst offentlig administration, og det vil fremme e-forvaltningstjenester på tværs af grænser, som borgere og virksomheder har brug for, når de rejser/arbejder/studerer/gør forretninger inden for EU.

Den vejledning, der offentliggøres i dag, har til formål at hjælpe de tjenestemænd, der er ansvarlige for såvel planlægning som indkøb af ikt-systemer og tjenester til offentlige organisationer. Den skal hjælpe lande, regioner og applikationssektorer med at udvikle en overordnet ikt-strategi med hovedprincipperne for, hvordan ikt-systemerne skal arbejde sammen og levere en effektiv service til borgerne. Derudover kan den hjælpe dem med at evaluere de eksisterende standarder på en retfærdig og gennemsigtig måde, så de kan vælge dem, der bedst støtter op om deres strategi, og undgå fastlåsning. Vejledningen foreslår, at langsigtet planlægning kan bidrage til at erstatte systemer, der har tendens til at skabe fastlåsning, med alternativer, som er baseret på standarder. Dette vil kunne kompensere for de højere startomkostninger, når systemerne udskiftes. Endelig har vejledningen nogle praktiske og lettilgængelige råd om at gå i gang med det nye initiativ til de tjenestemænd, som varetager offentlige indkøb.

Europa-Kommissionen vil for at støtte de offentlige myndigheder i denne overgangsproces arrangere møder med offentlige myndigheder, ikt-industrien, standardiseringsorganisationer og civilsamfundet, hvor de offentlige myndigheder kan lære af hinanden, tilpasse sig det, der viser sig at være bedste praksis, der vinder frem, undersøge fælles problemer og foreslå fælles løsninger.

Baggrund
Den digitale dagsorden for Europa identificerede "fastlåsning" som et problem og forpligtede sig til at levere en vejledning om forbindelsen mellem ikt-standardisering og offentlige indkøb med henblik på at få de offentlige myndigheder til at udnytte standarderne bedre og derigennem fremme effektivitet og mindske fastlåsningen. Kommissionen offentliggør i dag en meddelelse ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som indeholder en praktisk vejledning i, hvordan man kan udnytte standarder bedre i forbindelse med indkøb, særligt i den offentlige sektor.

Nyttige links
Åbne standarder i den digitale dagsorden

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Digital Agenda Action 23: Provide guidance on ICT standardisation and public procurement

Principper for åbne standarder UK

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2013
Annen informasjon