Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2020
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
28.11.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
19.11.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
03.04.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
27.03.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
26.03.2020
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
25.03.2020
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
24.03.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
23.03.2020
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
19.03.2020
Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet: endringsbestemmelser for EØS/EFTA-landene m.fl.
19.03.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
19.03.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
18.03.2020
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
16.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
16.03.2020
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
16.03.2020
Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
14.03.2020
Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
11.03.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
09.03.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområdet og overgangsfaser
09.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
06.03.2020
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
06.03.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.03.2020
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
05.03.2020
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
05.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging
04.03.2020
Utendørsstøydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
04.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
04.03.2020
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tildeling av varslingsmyndighet til europeiske forbrukerorganisasjoner
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
04.03.2020
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging
04.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
03.03.2020
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
02.03.2020
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
28.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
28.02.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
28.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
27.02.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
27.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
27.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
26.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
26.02.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
25.02.2020
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
21.02.2020

Sider