Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
19.12.2019
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
13.12.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
16.07.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
12.07.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
10.07.2019
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
10.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
10.07.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.07.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
08.07.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
04.07.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
03.07.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
03.07.2019
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
03.07.2019
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
01.07.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
01.07.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
01.07.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.06.2019
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
27.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
27.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.06.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
26.06.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
25.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
25.06.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
25.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
21.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
21.06.2019
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
20.06.2019
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
20.06.2019
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Visumforordningen: endringsbestemmelser
20.06.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
20.06.2019
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
20.06.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
20.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon)
20.06.2019
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
20.06.2019
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
20.06.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
20.06.2019
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
20.06.2019
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
20.06.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
20.06.2019
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
20.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
20.06.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
20.06.2019
Balanse mellom arbeids- og familieliv
20.06.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
17.06.2019
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
17.06.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
17.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
17.06.2019

Sider