Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
17.05.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
16.05.2018
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
16.05.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
16.05.2018
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
16.05.2018
Grenseverdier for rester av eprinomectin i matvarer
16.05.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland
16.05.2018
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
14.05.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
14.05.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
14.05.2018
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
08.05.2018
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
07.05.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
07.05.2018
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
07.05.2018
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
07.05.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018)
04.05.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
04.05.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
04.05.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
04.05.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triclopyr
04.05.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg
04.05.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
03.05.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
03.05.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
03.05.2018
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
03.05.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
03.05.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
02.05.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
02.05.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
30.04.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
27.04.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
27.04.2018
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
26.04.2018
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
26.04.2018
Tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon
25.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
25.04.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: konverteringstabeller for kvalitetstrinn for eksterne kredittvurderingsbyråers kredittrisikovurderinger
24.04.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala
24.04.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
20.04.2018
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
20.04.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
20.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
20.04.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
20.04.2018
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver
20.04.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
20.04.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
19.04.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
19.04.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
18.04.2018
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
18.04.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
18.04.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
18.04.2018
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
18.04.2018
Pakkelevering over grensene
18.04.2018
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
18.04.2018
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
18.04.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
17.04.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
16.04.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
12.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
10.04.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
09.04.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
04.04.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
28.03.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta
28.03.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
28.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
28.03.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
26.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland
26.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
23.03.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
22.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
22.03.2018
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
21.03.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
21.03.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
21.03.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
21.03.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
20.03.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
20.03.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
20.03.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
20.03.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
19.03.2018
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
19.03.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
16.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland
16.03.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
16.03.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
16.03.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato
14.03.2018
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
14.03.2018
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
14.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
14.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
13.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
13.03.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
09.03.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.03.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
08.03.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
07.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
07.03.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.03.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
05.03.2018
EUs referansesenter for dyrevelferd
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
05.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.03.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
01.03.2018
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
28.02.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.02.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
28.02.2018
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
28.02.2018
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
28.02.2018
Unntak for bruk av bly lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
27.02.2018
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
27.02.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
27.02.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
27.02.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebaserte godtgjørelser
26.02.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
26.02.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
26.02.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere
26.02.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
26.02.2018
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
23.02.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.02.2018
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
19.02.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
15.02.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
15.02.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
15.02.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
15.02.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
15.02.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
15.02.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
15.02.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
15.02.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
15.02.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
13.02.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
12.02.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
12.02.2018
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
12.02.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
09.02.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
08.02.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
07.02.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
07.02.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
07.02.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
07.02.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
07.02.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av kontrollprogram
06.02.2018
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
02.02.2018
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
02.02.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
02.02.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
01.02.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
31.01.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
31.01.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.01.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
30.01.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
29.01.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
25.01.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
25.01.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
25.01.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
25.01.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
24.01.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
24.01.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
24.01.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
24.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
24.01.2018
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
23.01.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
23.01.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
22.01.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
22.01.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
22.01.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
20.01.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
19.01.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
19.01.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
19.01.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
18.01.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
17.01.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
17.01.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
16.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
16.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
16.01.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
11.01.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
10.01.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
09.01.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
09.01.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
20.12.2017
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
20.12.2017
Unionslisten for ny mat
20.12.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
20.12.2017
Krav til innhold i søknader om ny mat
20.12.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.12.2017
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
19.12.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
19.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
18.12.2017
Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
18.12.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
18.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
18.12.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om et sporbarhetssystem for tobakksprodukter
15.12.2017
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
15.12.2017
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
15.12.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter
15.12.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
14.12.2017
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
14.12.2017
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
14.12.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
14.12.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2017
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18
14.12.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
14.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
14.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
13.12.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
13.12.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
13.12.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
13.12.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
13.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
13.12.2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
13.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
12.12.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
12.12.2017
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
12.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
12.12.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
12.12.2017
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
12.12.2017
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
12.12.2017
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
12.12.2017
Verdipapiriseringsforordningen
12.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
12.12.2017
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
12.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
11.12.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
11.12.2017
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
08.12.2017
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
08.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
08.12.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
08.12.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
08.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
07.12.2017
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
07.12.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
06.12.2017
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
06.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
06.12.2017

Sider