Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion
16.09.2019
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
10.09.2019
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
10.09.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
03.09.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
19.08.2019
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
19.08.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
09.08.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
08.08.2019
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
06.08.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
05.08.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
05.08.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
05.08.2019
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
02.08.2019
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
02.08.2019
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
02.08.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
02.08.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
01.08.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
01.08.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
31.07.2019
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
29.07.2019
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
29.07.2019
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
29.07.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
26.07.2019
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
26.07.2019
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
24.07.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
23.07.2019
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
23.07.2019
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
23.07.2019
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
22.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
19.07.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
16.07.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
12.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
10.07.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
10.07.2019
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
10.07.2019
EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
09.07.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.07.2019

Sider