Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 8.9.2020
Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 17.8.2020
Høring om veikart for planlagte retningslinjer igangsatt av Kommisjonen 23.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.6.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.4.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] sendt til EU-domstolen 12.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 6.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.3.2019

Sider