Konkurranse og statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse og statsstøtte
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.2.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.1.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.1.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.9.2018
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.6.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2017
EU-høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017
Retningslinjer publisert av EFTAs overvåkingsorgan 18.1.2017

Sider