Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Notat om revisjon av retningslinjene lagt fram av Kommisjonen 12.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 10.12-2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 23.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.10.2020
Forslag om forlengelse sendt på høring til medlemsstatene av Kommisjonen 5.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2020
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 21.9.2020 med pressemelding
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 8.9.2020
Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 17.8.2020
Høring om veikart for planlagte retningslinjer igangsatt av Kommisjonen 23.7.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.6.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.4.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] sendt til EU-domstolen 12.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 6.11.2019

Sider