Konkurranse og statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse og statsstøtte
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.4.2017
EU-høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.10.2016
Retningslinjer publisert av EFTAs overvåkingsorgan 18.1.2017
Felles høringsuttalelse sendt til Kommisjonen fra de nordiske næringsministre. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.12.2016.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.11.2016
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.9.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016
EØS-notat offentliggjort 27.5.2016
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11.12.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.11.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2015
Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015

Sider