Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.11.2020
Norsk lov og ikrafttredelse kunngjort 20.11.2020
Endringene i revisjonsdirektivet som EU vedtok i 2014 sammen med revisjonsforordningen om krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Rettsaktene er gjennomført i norsk rett gjennom ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven) som erstatter revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2020
Høring om bærekraftig bedriftsledelse igangsatt av Kommisjonen 26.10.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2020
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 2.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.9.2020
Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 5.8.2020
Høring om innledende konsekvensanalyse for planlagt direktiv igangsatt av Kommisjonen 30.7.2020
Sak anlagt av EFTAs overvåkningsorgan mot Norge og kunngjort av EFTA-domstolen 10.7.2020

Sider