Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.9.2017
Høring om revisorloven igangsatt av Finansdepartementet 4.9.2017. Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.9.2017
Høring om revisorloven igangsatt av Finansdepartementet 4.9.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.7.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.7.2017
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.6.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.6.2017
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.5.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.5.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.2.2017
Høring igangsatt av Finansdepartementet 17.8.2016
EØS-komiteen har vedtatt å innlemme EUs nye regnskapsdirektiv i EØS-avtalen. Direktivet erstatter årsregnskapsdirektivet og konsernregnskaps­direktivet. Finansdepartementet har sendt på høring Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt, som blant annet inneholder forslag om hvordan EUs nye regnskapsdirektiv skal gjennomføres i norsk lov.

Sider