Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.5.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.5.2017
Anmodninger om fortolkninger [1], [2], [3], [4] og [5] sendt til EU-domstolen 19.12.2016
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.4.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.11.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2016
Høring igangsatt av Finansdepartementet 30.9.2016
Høring igangsatt av Finansdepartementet 17.8.2016
EØS-komiteen har vedtatt å innlemme EUs nye regnskapsdirektiv i EØS-avtalen. Direktivet erstatter årsregnskapsdirektivet og konsernregnskaps­direktivet. Finansdepartementet har sendt på høring Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt, som blant annet inneholder forslag om hvordan EUs nye regnskapsdirektiv skal gjennomføres i norsk lov.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.7.2016
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.7.2016
EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider