Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Høring om ny lov som også omfatter norsk gjennomføring direktivet, igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19.11.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.9.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019
Photo: Pete Linforrth (Pixabay - CC0 Public Domain)
Høring om planlagte utfyllende bestemmelser igangsatt av Kommisjonen 20.2.2019
EU-direktivet fra 2014 om store bedrifters plikt til å offentliggjøre informasjon av ikke-økonomisk karakter er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Informasjonsplikten gjelder forhold knyttet til miljø, sosiale forhold, personalforhold, menneskerettigheter, anti-korrupsjon, samt strategi og kontrollorganer knyttet til alder, kjønn, og kompetanse. Det meste av regelverket fins allerede i norsk rett, men EØS-komitevedtaket krever behandling i Stortinget og i Islands og Liechtensteins parlamenter før det kan tre i kraft.

Sider