Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.10.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 11.10.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 27.8.2018
EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.3.2018

Sider