Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.4.2018
EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.4.2018
Direktivet gjelder kun for besetninger på over 500 kyllinger beregnet på kjøttproduksjon. I likhet med verpehønsdirektivet, er slaktekyllingsdirektivet et minimumsdirektiv, som gir Norge anledning til å fastsette strengere regler. Direktivet setter en øvre grense for tetthet (belegningsgrad) til 33 kg/m2.
Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med EP; endelig vedtak)

Sider