Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
Godkjenning av betainanhydrous som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest Latvia, Litauen og Polen
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med forflytninger av burfugl inn i EU
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris og slaktegris
Rekommandasjon om kontroll ved salg av hunder og katter på nettet
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Grenseverdier for forurensning av ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp.
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
06.12.2018
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
09.11.2018
11.11.2018
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
Import fra USA av muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler til konsum
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
08.12.2018
Godkjenning av omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
26.11.2018
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
26.11.2018
Godkjenning av omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
25.11.2018
Godkjenning av omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
20.11.2018
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
20.11.2018
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
20.11.2018
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
21.04.2021
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
06.11.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
21.08.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
20.08.2018
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
03.09.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
20.08.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
20.08.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
08.11.2018
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.11.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
08.11.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
08.11.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
29.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
25.10.2018
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
12.11.2018
Oppheving av utnevnelsen av et EU-referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
01.01.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
08.11.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
08.11.2018
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
08.11.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
07.11.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.11.2018
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
04.11.2018
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.11.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
01.05.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
01.05.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
01.11.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
29.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
25.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminer (kochenille, karminsyre) (E 120)
23.10.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
21.10.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
21.10.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
29.09.2018
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
10.10.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
23.04.2018
Unionslisten for ny mat: rettelse
13.08.2018
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
23.04.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.07.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
05.12.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
05.06.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
23.08.2018
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
06.07.2018
06.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
01.04.2018
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
05.08.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
26.01.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
06.06.2018
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
06.06.2018
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
01.07.2018
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
01.01.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
26.06.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
01.04.2020
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
17.06.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
18.05.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
05.06.2018
EUs referansesenter for dyrevelferd
29.04.2018
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
11.04.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
01.10.2018
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
21.03.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
01.03.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
11.04.2018
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
16.08.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
28.04.2017
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Dyrehelseforordningen
21.04.2021
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Forebygging og reduksjon av opiumkaloider i valmuefrø og -produkter
02.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia
01.07.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Import av animalske produkter til eget forbruk
01.05.2009
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
01.01.2019
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
01.01.2019
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat
03.09.2018
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat
02.09.2018
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat
02.08.2018
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat
03.09.2018
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2019
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
01.01.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
05.06.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
03.06.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta
23.04.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
19.06.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
01.07.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
01.07.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
01.01.2019
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
01.08.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
01.08.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
02.08.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
08.08.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat
07.08.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
22.03.2018

2018/123

07.07.2018
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
01.01.2018
Betingelser for bruk av lacitol som ny mat
17.10.2018
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver
14.05.2018
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
12.08.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
30.07.2018
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
12.12.2017

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
20.10.2006

2018/128

07.07.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
12.08.2018

2018/085

28.04.2018
30.04.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
12.02.2018

2018/081

31.08.2018
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
22.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2018
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
01.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
11.08.2017

2017/210

16.12.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
31.10.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
25.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.02.2017

2017/155

23.09.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
20.03.2017

2017/124

08.07.2017
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2017

2017/079

01.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.03.2017

2017/086

06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
01.01.2017

2017/084

06.05.2017
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
22.12.2016

2017/085

06.05.2017
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
29.01.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
20.12.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore
26.04.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
21.06.2016

2016/230

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse
14.12.2015

2016/231

03.12.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
13.11.2015

2016/219

03.12.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
22.12.2016
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
15.05.1997

2015/147

12.06.2015
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum
03.06.2016
04.07.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
13.04.2016

2016/167

24.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
15.04.2016

2016/167

24.09.2016
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
28.03.2016

2016/140

09.07.2016
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
14.05.2014

2015/201

01.08.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
28.09.2010

2015/197

01.08.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
02.03.2016

2016/115

04.06.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
03.10.2015

2016/074

30.04.2016
02.11.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/073

01.07.2016
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
04.02.2014

2016/066

01.06.2016
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.09.2015

2016/004

06.02.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
26.08.2015

2015/296

12.12.2015
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker
05.11.2014

2015/038

21.03.2015
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
31.10.2014

2015/038

21.05.2015
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
17.11.2014

2015/039

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
11.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
28.09.2015

2015/255

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner
06.07.2015

2015/235

01.11.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
22.02.2015

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
05.12.2014

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
17.02.2015

2015/253

01.11.2015
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
01.05.2014

2015/236

01.11.2015
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
29.02.2016

2015/208

29.02.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
31.03.2015

2015/177

11.07.2015
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
11.10.2001

2015/147

12.06.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
17.11.2014

2015/077

01.05.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2016

2015/041

01.01.2016
Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
12.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.12.2014

2015/040

21.05.2015
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
09.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter
03.11.2014

2015/038

21.03.2015
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.03.2014

2014/255

13.12.2014
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
18.06.2014

2014/258

13.12.2014
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse
19.02.2014

2014/217

01.11.2014
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting
01.06.2014

2014/210

01.11.2014
Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer
06.12.2013

2014/216

01.11.2014
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi
16.11.2014

2014/160

16.11.2014
Kartlegging avantimikrobiell resistens i smittestoffer og bakterier
01.01.2014

2014/166

26.09.2014
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
27.12.2013

2014/072

17.05.2014
Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat
02.12.2013

2014/079

17.05.2014
Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2014

2014/035

01.07.2014
Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa
31.12.2012

2014/035

09.04.2014
Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter
04.06.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser
28.08.2013

2014/004

15.02.2014
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
14.10.2013

2014/006

15.02.2014
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/216

14.12.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter
09.05.2013

2013/183

09.11.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei
22.02.2013

2013/153

09.10.2013
Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia
01.07.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2014

2013/107

15.06.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
22.10.2012

2013/057

04.05.2013
Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster
01.10.2012

2013/054

04.05.2013
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA
10.02.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge
30.05.2012

2013/001

02.02.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2012

2013/004

02.02.2013
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
24.09.2012

2013/001

02.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer
01.12.2012

2012/207

08.12.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
28.03.2012

2012/207

08.12.2012
Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler
01.06.2013

2012/207

01.06.2013
Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige
30.12.2011

2012/192

01.11.2012

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
15.11.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
10.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
06.11.2018
Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar
01.12.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
31.10.2018
Påstandsforordningen for matvarer
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
15.05.2018

2018/208

27.10.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
17.05.2018

2018/208

27.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
24.10.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
11.10.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
11.08.2018
08.10.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2017

2018/175

22.09.2018
24.09.2018
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013)
01.01.2013

2012/075

01.01.2013
01.02.2013
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
25.01.2005

2007/133

01.05.2010
05.01.2007
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
19.08.2018
12.09.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
26.06.2018

2018/177

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
27.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
24.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
27.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
02.03.2018

2018/179

22.09.2018
24.09.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
28.09.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
22.03.2018

2018/173

22.09.2018
24.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
24.05.2018

2018/176

22.09.2018
27.09.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
09.04.2018

2018/178

22.09.2018
24.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
22.09.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
22.09.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Belgia
15.09.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
30.12.2017

2018/129

07.07.2018
29.08.2018
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
20.11.2017

2018/105

01.06.2018
07.09.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
05.09.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
11.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Unionslisten for ny mat
19.01.2018

2018/138

07.07.2018
10.07.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
19.01.2018

2018/139

07.07.2018
10.07.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat
19.01.2018

2018/138

07.07.2018
10.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
28.08.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
11.08.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
10.08.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
17.07.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
10.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
04.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
26.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
02.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
05.06.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
29.06.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
19.07.2017

2018/128

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
28.03.2018

2018/127

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
29.03.2018

2018/127

07.07.2018
26.07.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
26.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
29.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
26.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
28.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
15.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
28.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
25.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
23.07.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
02.05.2018

2018/137

07.07.2018
10.07.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
06.09.2018

2018/136

07.07.2018
09.07.2018
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
13.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
19.03.2018

2018/135

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
06.02.2018

2018/132

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
08.08.2018

2018/132

08.08.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
07.02.2018

2018/132

07.07.2018
09.07.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2018

2018/133

07.07.2018
09.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
01.01.2018

2018/126

07.07.2018
09.07.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin

2018/124

01.01.2019
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
07.02.2018

2018/125

07.07.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
08.02.2018

2018/125

07.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
19.06.2018
Minstestandarder for vern av svin
10.03.2009

2010/038

01.05.2010
18.02.2003
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
23.06.2017

2018/103

01.08.2018
04.06.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
22.11.2017

2018/104

01.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia
13.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
11.04.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
27.03.2018
03.04.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
22.02.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
04.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
03.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
02.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
25.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
25.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018

Sider