Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
ornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
Godkjenning av et preparat av montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum NITE BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
Import fra tredjeland av meieriprodukter og insekter
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til transport av animalske produkter av landdyr
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
Godkjenning av gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder krom som ny mat
Godkjenning av tørket Euglena gracilis som ny mat
Godkjenning av ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for titandioksid (E 171)
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om særlige produksjonsbestemmelser for økologisk produksjon
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om bruk av omleggings- og ikke-økologisk planteformeringsmateriale
Import av kjæledyrfôr fra Georgia
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2021-2023
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl.
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
16.11.2020
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
13.08.2018
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
30.08.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest: fristatus for Latvia
09.11.2020
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.11.2020
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
04.11.2020
Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
22.10.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter
22.10.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for hester
26.10.2020
Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter
21.10.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
22.10.2020
Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
28.10.2020
Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
26.10.2020
Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
26.10.2020
Godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.09.2020
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.10.2020
Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.10.2020
Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.10.2020
Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
02.10.2020
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter
26.10.2020
Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger
26.10.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
22.10.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker
28.10.2020
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
26.10.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
09.08.2020
24.08.2020
Godkjenning av et preparat av lantanidcitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
22.10.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
14.10.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
28.09.2020
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endring og rettelse
23.09.2020
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
27.03.2021
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
30.08.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
06.08.2020
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.08.2020
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
16.08.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
16.08.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
16.08.2020
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.08.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
16.08.2020
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser
16.08.2020
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.08.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
03.02.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
06.01.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
03.02.2020
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
04.07.2020
Godkjenning av vitamin D2-soppulver som ny mat
27.08.2020
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
01.08.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av virksomheter for formeringsmateriale og krav til sporbarhet av formeringsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter av akvatiske dyr
21.04.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
02.07.2020
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2020
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturvirksomheter og transportører av akvatiske dyr
21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
21.04.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
01.01.2021
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
14.05.2020
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft
01.01.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
01.01.2021
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
01.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
14.12.2019
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
21.04.2021
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
09.06.2019
Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
17.10.2019
Overvåking av akrylamid i matvarer
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
28.11.2019
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
13.03.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
01.01.2021
Veterinærlegemiddelforordningen
28.01.2022
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
28.01.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.07.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
01.04.2020
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
16.08.2017
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Forebygging og reduksjon av opiumkaloider i valmuefrø og -produkter
02.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
08.11.2020
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
22.07.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
28.06.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
30.07.2020
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.08.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
08.07.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
02.01.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat and ometoat i eller på kirsebær
16.12.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
21.04.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
02.07.2020
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
21.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
21.04.2021
Dyrehelseforordningen
21.04.2021
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
05.08.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
05.08.2020
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
05.08.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
30.07.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
30.07.2020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
30.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
30.07.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
30.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
30.07.2020
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
22.07.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
27.07.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
22.07.2020
Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
12.05.2020
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
15.04.2020
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
06.05.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
30.06.2020
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
23.04.2020
EU-listen over ny mat: rettelser
22.04.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
27.04.2020
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
14.05.2020
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
08.03.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
09.02.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
09.02.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
23.06.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
31.01.2019
Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler
01.07.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
14.12.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
30.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
29.06.2020
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
07.01.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
02.02.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
03.02.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
01.07.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om transport av husdyr og rugeegg
21.04.2021
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.03.2020
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
26.03.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
19.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
18.03.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
04.09.2020
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
27.04.2020
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
25.12.2020
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
08.03.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner
26.02.2020
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
25.02.2020
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
25.02.2020
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
27.02.2020
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
26.02.2020
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
26.02.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
25.02.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.03.2020
Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser
26.02.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.02.2020
Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
26.02.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
26.02.2020
Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
26.02.2020
Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
26.02.2020
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
27.02.2020
Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
26.02.2020
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
22.12.2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
19.12.2019
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
06.12.2018
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia
01.07.2013
Import av produkter av animalsk opprinnelse til eget forbruk
01.05.2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
11.03.2020

2020/148

24.10.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
11.03.2020

2020/148

24.10.2020
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.03.2020

2020/148

24.10.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
24.02.2020

2020/147

24.10.2020
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
05.03.2020

2020/149

24.10.2020
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
05.03.2020

2020/149

24.10.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
14.12.2019

2020/152

24.10.2020
Ny mat-forordningen om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
15.05.1997

2015/147

12.06.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
01.01.2020

2020/059

01.05.2020
04.05.2020
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
20.02.2019

2019/141

15.06.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
01.01.2019

2019/004

09.02.2019
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
02.08.2018

2018/235

06.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
14.05.2018

2018/232

06.12.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
01.01.2019

2018/224

06.12.2018
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
20.10.2006

2018/128

07.07.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
12.08.2018

2018/085

28.04.2018
30.04.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
12.02.2018

2018/081

31.08.2018
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
22.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2018
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
01.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
11.08.2017

2017/210

16.12.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
31.10.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
25.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.02.2017

2017/155

23.09.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
20.03.2017

2017/124

08.07.2017
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2017

2017/079

01.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.03.2017

2017/086

06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
01.01.2017

2017/084

06.05.2017
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
22.12.2016

2017/085

06.05.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
29.01.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
20.12.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore
26.04.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
21.06.2016

2016/230

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: oppheving
14.12.2015

2016/231

03.12.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
13.11.2015

2016/219

03.12.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
22.12.2016
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum
03.06.2016
04.07.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
13.04.2016

2016/167

24.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
15.04.2016

2016/167

24.09.2016
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
28.03.2016

2016/140

09.07.2016
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
14.05.2014

2015/201

01.08.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
28.09.2010

2015/197

01.08.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
02.03.2016

2016/115

04.06.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
03.10.2015

2016/074

30.04.2016
02.11.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/073

01.07.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
04.02.2014

2016/066

01.06.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
26.08.2015

2015/296

12.12.2015
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker
05.11.2014

2015/038

21.03.2015
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
31.10.2014

2015/038

21.05.2015
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
17.11.2014

2015/039

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
11.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
28.09.2015

2015/255

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
22.02.2015

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
05.12.2014

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
17.02.2015

2015/253

01.11.2015
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
01.05.2014

2015/236

01.11.2015
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
29.02.2016

2015/208

29.02.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
31.03.2015

2015/177

11.07.2015
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
11.10.2001

2015/147

12.06.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
17.11.2014

2015/077

01.05.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2016

2015/041

01.01.2016
Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
12.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.12.2014

2015/040

21.05.2015
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
09.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter
03.11.2014

2015/038

21.03.2015
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.03.2014

2014/255

13.12.2014
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
18.06.2014

2014/258

13.12.2014
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse
19.02.2014

2014/217

01.11.2014
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting
01.06.2014

2014/210

01.11.2014
Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer
06.12.2013

2014/216

01.11.2014
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi
16.11.2014

2014/160

16.11.2014
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
01.01.2014

2014/166

26.09.2014
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
27.12.2013

2014/072

17.05.2014
Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat
02.12.2013

2014/079

17.05.2014
Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2014

2014/035

01.07.2014
Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa
31.12.2012

2014/035

09.04.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
02.10.2020

2020/150

24.10.2020
26.10.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
10.01.2020

2020/153

24.10.2020
26.10.2020
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
03.12.2019

2020/146

24.10.2020
26.10.2020
Import av sesamfrø fra India
26.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia
22.10.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
11.09.2020
12.10.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
24.02.2020

2020/118

26.09.2020
08.10.2020
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
19.12.2019

2020/119

26.09.2020
08.10.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
17.07.2019

2020/116

26.09.2020
07.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
06.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
22.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
15.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.09.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
28.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
21.08.2020
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
20.08.2020
14.08.2020
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
13.12.2014
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.03.2020

2020/124

26.09.2020
28.09.2020
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
08.03.2020

2020/121

26.09.2020
28.09.2020
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
19.12.2019

2020/125

26.09.2020
28.09.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
02.08.2020

2020/120

26.09.2020
28.09.2020
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
19.12.2019

2020/125

26.09.2020
28.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
11.09.2020
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting
01.01.2013

2012/075

01.01.2013
01.02.2013
Påstandsforordningen for matvarer
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
11.08.2020
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
10.08.2020
10.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
04.08.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia
28.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Ungarn og Slovakia
17.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
09.07.2020
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
29.07.2020
20.07.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
26.06.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
19.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
18.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
12.06.2020
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
01.07.2019
15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
06.04.2020
27.07.2020
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
18.05.2020
27.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
05.01.2020

2020/094

15.07.2020
15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
29.09.2018

2020/094

15.07.2020
15.07.2020
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
01.10.2018

2020/094

15.07.2020
15.07.2020
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
07.01.2020

2020/101

15.07.2020
15.07.2020
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
01.11.2019

2020/096

15.07.2020
15.07.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
28.11.2019

2020/098

15.07.2020
15.07.2020
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
16.07.2019

2020/095

15.07.2020
15.07.2020
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
18.12.2019

2020/097

15.07.2020
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
29.11.2019

2020/100

15.07.2020
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
01.10.2019

2020/099

15.07.2020
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
20.03.2019

2020/068

13.06.2020
10.07.2020
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
28.11.2019

2020/069

13.06.2020
25.06.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2019/276

14.12.2019
01.07.2020
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
18.12.2019

2020/070

13.06.2020
29.06.2020
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.12.2019

2020/070

13.06.2020
29.06.2020
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
16.12.2019

2020/070

13.06.2020
29.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
25.03.2020

2020/074

13.06.2020
12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
24.03.2020

2020/074

13.06.2020
12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
25.03.2020

2020/074

13.06.2020
12.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
18.05.2020

2020/072

13.06.2020
18.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
13.08.2019

2020/072

13.06.2020
18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
16.04.2020

2020/071

13.06.2020
18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
08.11.2019

2020/071

13.06.2020
18.06.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.06.2020

2020/088

18.06.2020
19.06.2020
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
01.01.2018

2020/073

13.06.2020
15.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
28.05.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Ungarn, Polen, Litauen og Belgia
18.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
18.05.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
27.05.2020
27.05.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
05.04.2005

2007/004

28.04.2008
20.07.2007
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn, Romania og Tyskland
08.05.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
11.05.2020
11.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
04.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn
27.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Ungarn
21.04.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
23.04.2020
23.04.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
20.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
16.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland og Ungarn
07.04.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.04.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
27.03.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
27.03.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
30.03.2020
15.04.2020
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
28.10.2019

2020/056

01.05.2020
30.04.2020
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
19.08.2019

2020/058

01.05.2020
04.05.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
13.02.2020

2020/051

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.02.2020

2020/051

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
25.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
25.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
26.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
07.04.2020

2020/052

01.05.2020
04.05.2020
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
28.11.2019

2020/054

01.05.2020
04.05.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
01.04.2020

2020/055

01.05.2020
04.05.2020
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
08.07.2019

2020/057

01.05.2020
04.05.2020
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
14.12.2019

2020/049

01.05.2020
07.04.2020
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
05.08.2018

2019/107

01.06.2019
28.04.2020
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
28.04.2020
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
01.11.2008

2010/114

11.11.2010
28.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
01.04.2020

2020/047

03.04.2020
06.04.2020

Sider