Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Høring om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 7.7.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 2.7.2020
Høring om evaluering om forlengelse av forordningen igangsatt av Kommisjonen 19.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2020
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.5.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 13.5.2020. Beslutningen trer i kraft 1.7.2020
President Ursula von der Layen (foto: Europakommisjonen)
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.4.2020
Europakommisjonen med president Ursula von der Leyen i spissen presenterte 19. februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. I en hvitbok om kunstig intelligens, som nå er på høring, maner Kommisjonen til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk. Etter å ha innhentet høringsuttalelser samt Europaparlamentets og Rådets synspunkter, vil Kommisjonen trolig komme tilbake med konkrete forslag til nytt regelverk eller finansielle støtteprogrammer på området.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.1.2020 og 24.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2020

Sider