Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.1.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 16.1.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.1.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 21.12.2018
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.12.2018
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet og Rådet har også gjort vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC. De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken.
Høring om norsk gjennomføring av pristaksregulering igangsatt av Samferdselsdepartementet 11.12.2018. Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2018
EUs nye BEREC-forordning vil senke maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre at norske forbrukere får tilsvarende prisreduksjoner fra samme dato, kan forordningens pris­bestemmelser bli gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen. Det fremgår av Samferdselsdepartementets forslag til forskriftsendringer som nå er på høring. Endringene vil gjelde det norske forbrukere betaler for å ringe eller sende SMS fra Norge til et annet land i EU/EØS-området. Den reviderte BEREC-forordningen ble publisert i EU-tidende 17. desember 2018. Av vedtaket går det fram at EØS/EFTA-landene i framtiden vil kunne delta i BERCs styringsorganer og arbeidsgrupper. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette har Norge, Island og Liechtenstein ikke villet innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.12.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.12.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.12.2018
Høring om planlagt evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 7.12.2018
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2018
EØS-notat offentliggjort 9.6.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 4.12.2018

Sider