Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 14.11.2018 (enighet med Rådet)
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.11.2018 (enighet med Rådet)
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.11.2018
Radiodirektivet skal blant annet sikre at forbrukerne kan benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.
Rådsbehandling 9.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 7.11.2018. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 6.11.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.11.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.11.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 24.10.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.10.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
EØS-notat offentliggjort 11.9.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
EU-direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU har frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet igangsatte i 2017 en høring om norsk gjennomføring av direktivet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 27.8.2018

Sider