Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 25.5.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.5.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] sendt til EU-domstolen 13.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2018
Høring om ytterligere tiltak igangsatt av Kommisjonen 30.4.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.4.2018
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
EØS-notat offentliggjort 19.2.2018
EØS-notat offentliggjort 19.2.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.2.2018
Rapport om midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 13.2.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider