Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.5.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 14.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.4.2019
Ikrafttredelse 1.6.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Island 25.4.2019 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.4.2019
Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med EP; endelig vedtak)
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019
Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
EU-institusjonene kom i januar til enighet om revisjonen av PSI-direktivet, med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.

Sider