Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.5.2017
Åpen konsultasjon om evaluering og revisjon av .eu-regelverket igangsatt av Kommisjonen 12.5.2017
EØS-komiteen vedtok i 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene i 2006. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.
Midtveisevaluering av strategien lagt fram av Kommisjonen 10.5.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2017
Strategien fra mai 2015 inneholder 16 initiativer knyttet til varer og tjenester, vilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.6.2017
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.6.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017
Utkast til EØS-komitebeslutning som skal sikre roamingfri mobilbruk i utlandet også for EØS/EFTA-landene, ble formelt sendt til EU-siden 26. april. Dagen før la Rådet siste hånd på regelverksendringene som vil gjøre det slutt på roamingavgifter for normal bruk i EU fra 15. juni 2017. For å hindre misbruk av ordningen kan teleselskapene pålegge avgifter hvis mobilbruken innenlands er ubetydelig sammenlignet med roamingtrafikken. I slike tilfeller kan brukerne bli bedt om å dokumentere hjemland eller "stabil tilknytning" til hjemlandet. Bestemmelsene om "stabil tilknytning" ("stable links") skal sikre at studenter og lærlinger i utlandet, samt utestasjonerte arbeidstakere og grensearbeidere ikke rammes av roamingavgifter.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017
Rådets 1. gangsbehandling 25.4.2017 (enighet med EP; endelig vedtak). EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017
Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.3.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
EU-høring om evaluering og mulig revisjon av ENISA igangsatt av Kommisjonen 18.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 2.12.2016
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.12.2016
EU-direktivet om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester og applikasjoner for mobiltelefoner skal sikre at forskjellige nettjenester oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Direktivet ble publisert i EU-tidende 2. desember. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene vil ha nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må eksisterende nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.

Sider