Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Omtale publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10.1.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.1.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.12.2017
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.12.2017
Toppdomenet ble innført i EU-landene i 2006 for å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.11.2017
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.9.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.9.2017
Rapport om evaluering av ENISA lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
Meddelelse om gjennomføring av direktivet lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartemnetet 22.8.2017
EU-direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet igangsatte 22. august en høring om norsk gjennomføring av direktivet. Myndighetene i EU har nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 26.7.2017 og forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017

Sider