Informasjonssamfunnet

Primærfaner

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
EU-høring om evaluering og mulig revisjon av ENISA igangsatt av Kommisjonen 18.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017
Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016
Reglene for avskaffelse av roamingavgifter ved mobilbruk i utlandet er nå vedtatt. Det settes ikke tidsbegrensninger for utlandsoppholdet, men for å hindre misbruk av ordningen kan selskapene pålegge avgifter hvis mobilbruken innenlands er ubetydelig sammenlignet med roamingtrafikken. I slike tilfeller kan brukerne bli bedt om å dokumentere hjemland eller "stabil tilknytning" til hjemlandet. Bestemmelsene om "stabil tilknytning" ("stable links") skal sikre at studenter og lærlinger i utlandet, samt utestasjonerte arbeidstakere og grensearbeidere ikke rammes av roamingavgifter. Det detaljerte regelverket ble vedtatt av Kommisjonen 15. desember etter intense forhandlinger med medlemslandens representanter og etter påtrykk fra Europaparlamentet.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016
Kompromiss fremforhandlet av Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 14.12.2016
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 2.12.2016
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.12.2016
EU-direktivet om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester og applikasjoner for mobiltelefoner skal sikre at forskjellige nettjenester oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Direktivet ble publisert i EU-tidende 2. desember. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene vil ha nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må eksisterende nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale av sak i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 1.12.2016
EU-høring om midtveisevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 28.11.2016
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017
Radiodirektivet skal blant annet sikre at forbrukerne kan benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Dansk departementsnotat offentliggjort 10.11.2016
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.

Sider