Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.9.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.9.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018
EØS-notat offentliggjort 11.9.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.9.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
EU-direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU har frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet igangsatte i 2017 en høring om norsk gjennomføring av direktivet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 27.8.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.7.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 23.7.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider