Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.4.2017 (kompromiss med Rådet)
EØS-notat offentliggjort 4.4.2017
Samferdselsdepartementet publiserte 4. april EØS-notatet om de detaljerte bestemmelsene for "rimelig" mobilbruk i utlandet fra 15. juni 2017. Det settes ikke tidsbegrensninger for utlandsoppholdet, men for å hindre misbruk av ordningen kan selskapene pålegge avgifter hvis mobilbruken innenlands er ubetydelig sammenlignet med roamingtrafikken. I slike tilfeller kan brukerne bli bedt om å dokumentere hjemland eller "stabil tilknytning" til hjemlandet. Bestemmelsene om "stabil tilknytning" ("stable links") skal sikre at studenter og lærlinger i utlandet, samt utestasjonerte arbeidstakere og grensearbeidere ikke rammes av roamingavgifter. Det detaljerte regelverket ble vedtatt av Kommisjonen 15. desember etter intense forhandlinger med medlemslandens representanter og etter påtrykk fra Europaparlamentet.
Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.3.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.3.2017 (kompromiss med Rådet)
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
EU-høring om evaluering og mulig revisjon av ENISA igangsatt av Kommisjonen 18.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 2.12.2016
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.12.2016
EU-direktivet om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester og applikasjoner for mobiltelefoner skal sikre at forskjellige nettjenester oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Direktivet ble publisert i EU-tidende 2. desember. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene vil ha nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må eksisterende nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale av sak i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 1.12.2016
EU-høring om midtveisevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 28.11.2016

Sider