Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.9.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.9.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
Rapport om evaluering av ENISA lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
Meddelelse om gjennomføring av direktivet lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.9.2017 (enighet med Rådet)
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartemnetet 22.8.2017
EU-direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet igangsatte 22. august en høring om norsk gjennomføring av direktivet. Myndighetene i EU har nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 26.7.2017 og forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2017

Sider