Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.4.2017
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forkskrift kunngjort 13.6.2017
EØS-komiteen vedtok 13. juni å innlemme i EØS-avtalen EU-rettsaktene som skal sikre roamingfri mobilbruk i utlandet også for EØS/EFTA-landene. Samme dag ble EU-regelverket gjennomført i norsk rett gjennom en endring til ekomforskriften, som trer i kraft 15 juni. I en pressemelding sier europaminister Frank Bakke-Jensen seg meget tilfreds med vedtaksprosessen: - Jeg er svært glad for at vi har fått til at dette gjelder for norske mobilbrukere fra samme dato som ellers i EU/EØS. Her ser vi et praktisk eksempel på fordelene ved et felles regelverk gjennom EØS-avtalen. Også forbrukerminister Solveig Horne er storfornøyd: - Dette er en gladnyhet for norske forbrukere. Nå kan man bruke mobiltelefonen på reise på samme måte som man bruker den hjemme, uten å måtte være redd for å få en skyhøy faktura fra mobiloperatøren når man kommer hjem.
EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 13.6.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2017
Strategien fra mai 2015 inneholder 16 initiativer knyttet til varer og tjenester, vilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale.
EUs eID-tillitsmerke
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.5.2017. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 30.5.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.5.2017
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.
Åpen konsultasjon om evaluering og revisjon av .eu-regelverket igangsatt av Kommisjonen 12.5.2017
EØS-komiteen vedtok i 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene i 2006. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.6.2017

Sider