Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
EØS-notat offentliggjort 19.2.2018
EØS-notat offentliggjort 19.2.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.2.2018
Rapport om midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 13.2.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.12.2017
Toppdomenet ble innført i EU-landene i 2006 for å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.11.2017
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.9.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.9.2017

Sider