Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 13.3.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet bekreftet av Rådet 13.3.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet bekreftet av Rådet 13.3.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.3.2019 (enighet med Rådet)
EØS-notat offentliggjort 26.2.2019. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.2.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 31.1.2019 (enighet med Rådet)
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 22.1.2019. Enigheten bekreftet av Rådet 6.2.2019
EU-institusjonene kom 22. januar til enighet om revisjonen av PSI-direktivet, med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Høring igangsatt av Kommisjonen 16.1.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.1.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019

Sider