Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.7.2018 og 19.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.10.2018
Omtale av sak i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2018
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som nå er vedtatt. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.10.2018
Beslutning av Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger publisert i EU-tidende 4.10.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen DATO og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Høring om evaluering av beslutningen igangsatt av Kommisjonen 20.9.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.9.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.7.2018

Sider