Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.6.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.5.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.5.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.5.2018
Europaparlamentets plenumsbehandling 29.5.2018 (enighet med Rådet). Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 30.5.2018
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet av kompromisset mellom Europaparlamentet og Rådet og som Europaparlamentets plenumsforsamling formelt bekreftet 29. mai. Etter tilsvarende godkjenning av Rådet vil de nye reglene bli publisert og tre i kraft. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018

Sider