Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.12.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018. Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.12.2018
Europakommisjonen la i mars 2018 fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 21.11.2018
EØS-notat offentliggjort 20.11.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.11.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 5.11.2018
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komiteen gjorde 26. oktober vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.10.2018
Omtale av sak i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2018
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som nå er vedtatt. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.

Sider