Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2016
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.2.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.2.2017
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.2.2017
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det blir nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.11.2016
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.10.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.1.2017
Omtale av EU-dom publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.1.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.11.2016

Sider