Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.7.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 28.6.2019 og kunngjort 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.7.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.6.2019
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen DATO og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge (fullført) og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.6.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019

Sider