Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.8.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.8.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.7.2017
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2017
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 29.6.2017
Høring om endring av EØS-vareloven igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.6.2017
Norsk forskrift kunngjort 22.6.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2017
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

Sider