Handelsforenklinger

Primærfaner

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017
Foto: Pixabay
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.2.2017
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.2.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.1.2017
EØS/EFTA-kommentar til evaluering og mulig revisjon av fororodningen sendt til EU-siden 21.12.2016
Forordningen er en av tre rettsakter som utgjør den såkalte varepakken. EUs varepakke ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 gjennom vedtak i EØS-komiteen. EØS-komitebeslutningen krever norsk lovendring og derfor Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. Regjeringen meddelte 18. februar 2013 at de konstitusjonelle prosedyrene var gjennomført. EØS-komitebeslutningen trer dermed i kraft 1. april 2013. Lovovendringen og en tilhørende gjennomføringsforskrift ble kunngjort og trådte i kraft 12. april 2013. Lovendringer omfatter også EU-forordningen om prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.12.2016
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.12.2016
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider