Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.3.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.3.2017
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.3.2017
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.3.2017
Foto: Pixabay
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.3.2017. Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 10.3.2017
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.2.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016
Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017
Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.2.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.1.2017

Sider