Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med EP; endelig vedtak)
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Foto: Pixabay
Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.2019 (enighet med Rådet)
EU-institusjonene er blitt enige om ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2019

Sider