Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2017
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.12.2017
EU-høring om mulig revisjon av forordningen i gangsatt av Kommisjonen 6.12.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.11.2017
Foto: Pixabay
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 24.10.2017
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.10.2017

Sider