Beslutningsprosessen: handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger - Beslutningsprosessen: handelsforenklinger
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
Produktsikkerhetsforordningen

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
01.03.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
26.02.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
26.02.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
08.09.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
13.11.2019
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
01.01.2018
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
29.05.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
01.09.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
01.08.2019
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
01.02.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
18.07.2019
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
01.01.2021
Gjødselforordningen (revisjon)
16.07.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon)
08.06.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder
20.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
20.03.2019
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
14.01.2019

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fri bevegelse av varer: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
07.10.2015

2019/075

01.12.2019
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
13.06.2020

2019/253

13.06.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
05.07.2019

2019/159

05.07.2019
09.04.2019
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
07.08.2018

2019/070

30.03.2019
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
07.08.2018

2019/071

30.03.2019
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
14.03.2018

2018/211

Fyrverkeridirektivet
29.06.2013

2016/023

06.02.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
05.03.2018

2018/146

07.07.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere
03.12.2016

2018/058

Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
03.05.2017

2018/061

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
03.05.2017

2018/061

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
03.05.2017

2018/061

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
22.06.2017

2017/137

08.07.2017
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
20.04.2016

2016/187

24.09.2016
01.07.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste
17.05.2014

2014/185

26.09.2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
28.09.2016

2016/239

03.12.2016
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2016

2016/210

29.10.2016
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner

2016/065

19.03.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
24.03.2015

2015/184

11.07.2015
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse
11.05.2015

2015/097

11.05.2015
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere
20.04.2016

2015/086

20.04.2016
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
15.12.2011

2014/279

01.06.2015
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere
19.06.2013

2014/120

28.06.2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
20.03.2013

2013/167

09.10.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
10.06.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
Felles rammer for markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
02.09.2008

2012/126

01.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
16.07.2011

2012/190

01.04.2013
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
09.06.2011

2012/143

01.04.2013
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2010

2012/143

01.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
01.08.2009

2012/143

01.04.2013
Kategorier av vinprodukter, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2009

2012/143

01.04.2013
Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene
29.10.2010

2012/216

08.12.2012
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
04.04.2012

2012/161

01.11.2012
Trykkbeholderdirektivet (kodifisering)
28.10.2009

2011/127

03.12.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter
05.06.2009

2011/049

21.05.2011
SI-måleenheten katal for katalytisk aktivitet
01.01.2010

2011/049

21.05.2011
Gassapparatdirektivet
05.01.2010

2011/011

02.04.2011
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2010

2010/117

11.11.2010
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat
01.05.2009

2010/118

11.11.2010
Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat
15.03.2010

2010/118

11.11.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål

2020/014

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål

2020/014

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål

2020/014

Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer
01.07.2013

2013/113

28.05.2014
01.01.2014
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
20.05.2019

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
20.03.2019

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
18.12.2018

2019/300

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
23.08.2018

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
20.12.2018

2019/300

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
05.07.2016

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
10.08.1998

1999/146

06.11.1999
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
01.01.2010

2012/126

01.04.2013
12.04.2013
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
14.06.2018

2018/243

06.12.2018
10.12.2018
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker
20.05.2008

2012/090

01.05.2012
12.12.2012
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
18.06.2018

2018/179

22.09.2018
24.09.2018
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff
24.10.2017

2018/191

Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
01.03.2017

2018/109

01.06.2018
24.08.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
01.03.2017

2018/109

01.06.2018
24.08.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
01.03.2017

2018/109

01.06.2018
24.08.2018
Produktsikkerhetsdirektivet
15.01.2004

2003/009

01.03.2004
01.09.1977
Gassapparatforordningen
21.10.2016

2018/009

10.02.2018
26.06.2018
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
15.12.2017

2018/122

01.06.2018
01.06.2018
Maskindirektivet
29.12.2009

2007/006

29.12.2009
10.12.2008
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
09.02.2018

2018/091

28.04.2018
28.04.2018
Taubaneforordningen
21.10.2016

2018/060

24.03.2018
01.07.2017
Markedsføring av pyrotekniske produkter
04.07.2010

2010/119

01.11.2012
11.10.2013
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
12.12.2016

2018/010

10.02.2018
01.03.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
02.01.2018

2018/059

24.03.2018
26.03.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter
03.12.2016

2018/058

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
04.11.2017

2018/034

10.02.2018
12.02.2018
Støy fra utstyr til utendørs bruk
03.01.2002

2002/028

20.04.2002
29.12.2009
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
01.07.2013

2017/251

16.12.2017
20.12.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
28.06.2017

2017/233

16.12.2017
18.12.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
28.07.2017

2017/235

16.12.2017
18.12.2017
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
28.07.2017

2017/235

16.12.2017
18.12.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
06.09.2017

2017/234

16.12.2017
18.12.2017
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker
29.01.2016

2017/236

Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff
04.09.2014

2014/269

01.08.2015
15.06.2015
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
01.06.2015

2015/084

01.06.2015
15.09.2015
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
28.04.2017

2017/179

23.09.2017
26.09.2017
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
11.12.2016

2017/103

06.05.2017
24.05.2017
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
26.04.2016

2017/057

18.03.2017
20.03.2017
Trykkbeholderdirektivet (revisjon)
20.04.2016

2015/085

20.04.2016
20.04.2016
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
29.09.2016

2017/026

04.02.2017
06.02.2017
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
25.05.2016

2016/255

03.12.2016
13.12.2016
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
22.02.2016

2016/240

03.12.2016
13.12.2016
Byggevaredirektivet
27.06.1991
01.01.1994
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør
16.11.2015

2016/020

06.02.2016
21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann
04.04.2016

2016/120

04.06.2016
21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter
19.11.2015

2016/020

06.02.2016
21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann
19.11.2015

2016/020

06.02.2016
21.09.2016
Heisedirektivet
10.07.1997

1997/029

10.07.1997
01.07.1997
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
11.10.2008

2008/022

11.10.2008
05.05.2010
Standardiseringsforordningen
01.01.2013

2014/009

01.08.2014
18.08.2014
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
15.12.2014

2015/051

21.03.2015
27.03.2015
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
20.04.2016

2014/213

20.04.2016
20.04.2016
Heisedirektivet (revisjon)
20.04.2016

2015/043

20.04.2016
13.04.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
30.06.2015

2016/064

19.03.2016
31.03.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
19.04.2015

2016/063

19.03.2016
31.03.2016
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
01.01.2014

2016/040

06.02.2016
19.02.2016
Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker
14.02.2015

2016/022

06.02.2016
08.02.2016
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
27.03.2014

2015/306

12.12.2015
20.01.2016
Måleinstrumentdirektivet (revisjon)
20.04.2016

2014/213

20.04.2016
20.04.2016
Oppheving av direktiver om måling
01.07.2011

2012/145

14.07.2012
18.12.2012
Sporing av pyrotekniske produkter
17.10.2016

2015/025

17.10.2016
17.10.2016
Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann
25.12.2014

2015/056

21.03.2015
31.08.2015
Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann
25.12.2015

2015/056

21.03.2015
31.08.2015
Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann
25.12.2014

2015/056

21.03.2015
31.08.2015
Merking av materialer brukt i fottøy
23.03.1995

1994/016

23.03.1995
Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser
22.04.2015

2015/185

11.07.2015
11.07.2015
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke)
13.05.2009

2012/126

01.04.2013
12.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia
01.07.2013

2015/129

01.05.2015
05.05.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
08.04.2014

2015/033

26.02.2015
03.02.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
07.12.2013

2015/033

26.02.2015
15.04.2013
Utforming av byggevarers ytelseserklæring
31.05.2014

2015/021

26.02.2015
01.01.2015
Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer
16.06.2014

2015/022

26.02.2015
01.01.2015
Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring
24.02.2014

2015/023

26.02.2015
01.01.2015
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA)
03.11.2013

2015/024

26.02.2015
01.01.2015
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
27.02.2014

2014/275

13.12.2014
Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2014

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
05.02.2014

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk
07.02.2014

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Alkoholsterke drikker: beskyttelse av geografisk betegnelse fra Peru
01.11.2013

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
01.09.2013

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk
05.04.2013

2013/226

01.07.2014
24.10.2014
Måleinstrumentdirektivet
30.10.2006

2005/031

30.10.2006
30.10.2006
Dokumenter som skal følge forsendelser av vinprodukter og register som skal føres innen vinsektoren
16.04.2012

2014/112

17.05.2014
20.05.2014
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
16.04.2012

2014/112

17.05.2014
20.05.2014
Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler
28.03.2013

2014/084

17.05.2014
17.05.2014
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
07.06.2013

2014/042

09.04.2014
10.04.2014
EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser
02.03.2013

2013/211

09.11.2013
09.11.2013
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
23.02.2013

2013/211

09.11.2013
09.11.2013
Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser
19.12.2012

2013/212

09.11.2013
09.11.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
03.07.2012

2013/212

09.11.2013
09.11.2013
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
26.02.2012

2013/198

09.11.2013
09.11.2013
Forbud mot en spesiell type tilbehør til håndholdte ryddesager
20.04.2012

2013/168

09.10.2013
29.12.2009
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
31.03.2011

2013/076

04.05.2013
21.06.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser
26.01.2013

2013/132

15.06.2013
15.06.2013
Barnesiksikring av innendørs persienner og vindusavskjerminger med snorer
16.08.2011

2013/112

15.06.2013
15.06.2013

Sider