Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Meddelelse lagt fra av Kommisjonen 14.11.2017
EØS-komitebeslutning 28.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.10.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.10.2017
Pressemelding publisert av Kunnskapsdepartementet 23.10.2017
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.10.2017
Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 5.10.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.9.2017
Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.9.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.5.2017

Sider