Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.3.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.12.2016
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 28.11.2016
EU-høring igangsatt av Kommisjonen 22.2.2017
Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.2.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
EØS-notat offentliggjort 7.2.2017
Europakommisjonen har lagt fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.
Fremdriftsrapport 2014-2016 lagt fram av Kommisjonen 26.1.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.1.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 10.1.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 10.1.2017
Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.12.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Høring om midtveisevaluering av Joint Undertakings igangsatt av Kommisjonen 8.12.2016

Sider