Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 14.6.2018 (enighet med Rådet)
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på hele 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er ventet at både Norge og Storbritannia og en rekke andre land vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018
EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.6.2018
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.5.2018
Foto: Pixabay
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 4.6.2018
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018
Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018
Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2018
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 2.5.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018

Sider