Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.5.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.3.2017
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 28.11.2016
EU-høring igangsatt av Kommisjonen 22.2.2017
Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.2.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
EØS-notat offentliggjort 7.2.2017
Europakommisjonen har lagt fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.
Fremdriftsrapport 2014-2016 lagt fram av Kommisjonen 26.1.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.1.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 10.1.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 10.1.2017
Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.12.2016

Sider