Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2017
Norsk lov kunngjort 16.6.2017
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 8.6.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.6.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.3.2017
EU-høring igangsatt av Kommisjonen 22.2.2017
Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.2.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
EØS-notat offentliggjort 7.2.2017
Europakommisjonen har lagt fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.
Fremdriftsrapport 2014-2016 lagt fram av Kommisjonen 26.1.2017

Sider