Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 27.7.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.7.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.2018
Foto: Pixabay
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.
Rapport om anvendelsen av ERIC lagt fram av Kommisjonen 6.7.2018
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. En ny norsk lov sikrer at organisasjons­formen ERIC for felles forskingsinfrastruktur kan benyttes også når Norge er vertsland.
Komromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på hele 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er ventet at både Norge og Storbritannia og en rekke andre land vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.
EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 6.6.2018
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.5.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2018
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 2.5.2018

Sider