Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018
Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamemntet og Rådet 22.3.2018
Rådsvedtak 15.3.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.2.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.11.2017 og publisert i EU-tidende 12.2.2018
Dansk departementsnotat om midtveisevalueringen av programmet offentliggjort 8.2.2018
Midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 31.1.2018
Rådsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.12.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs konkurranseevneråd 1.12.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.12.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.11.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017
EØS-komitebeslutning 28.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider