Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 17.1.2018
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 17.1.2018
Meddelelse om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 11.1.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.12.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.12.2017
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.12.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.12.2017
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs konkurranseevneråd 1.12.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.12.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.11.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017
EØS-komitebeslutning 28.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.10.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.10.2017
Pressemelding publisert av Kunnskapsdepartementet 23.10.2017
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017

Sider