Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.2.2018
Dansk departementsnotat om midtveisevalueringen av programmet offentliggjort 8.2.2018
Rådsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.12.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs konkurranseevneråd 1.12.2017
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.10.2017
Omtalet publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.10.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.5.2017

Sider