Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.201
Rapport om anvendelsen av ERIC lagt fram av Kommisjonen 6.7.2018
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. En ny norsk lov sikrer at organisasjons­formen ERIC for felles forskingsinfrastruktur kan benyttes også når Norge er vertsland.
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2018
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.5.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.2.2018
Dansk departementsnotat om midtveisevalueringen av programmet offentliggjort 8.2.2018
Rådsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.12.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017

Sider