Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Forhandlingsposisjon vedtatt av Europaparlamentets plenumsforsamling 14.11.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.11.2018
EU-høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 7.12.2017
Gjenomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.11.2018
EØS-notat offentliggjort 7.11.2018. Forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 7.11.2018
EØS-notat offentliggjort 7.11.2018. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 9.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 31.10.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

Sider