Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017
Foto: Pixabay
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017
Etter flere års diskusjoner med EU-landenes eksperter, har Kommisjonen fått flertallet av medlemslandenes representanter bak seg for regelverket om kriterier for hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler. Uenigheten har blant annet dreid seg om stoffenes terskelverdi for effekt. Sverige og Danmark ønsker strengere regler og stemte imot, mens Frankrike ga opp sin langvarige motstand. Den omforente teksten må formelt klareres av Rådet og Europaparlamentet før den kan publiseres i EU-tidende og tre i kraft. Kommisjonens forslag om tilsvarende regelverk for biocider er fortsatt til behandling i ekspertkomiteen.
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2017
EU-høring oom evaluering av EUs miljøbyr og EIONET igangsatt av Kommisjonen 17.7.2017
Rapport om vurdering av kvotetildelingsmetoden lagt fram av Kommisjonen 13.7.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2017

Sider