Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.1.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Europakommisjonen presenterte 16. januar en strategi for smartere bruk av plast, noe som vil kunne redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast. Kommisjonen la samtidig fram forslag til revisjon av skipsavfallsdirektivet med nye bestemmelser for havnemottaksfasilitetene. Et forslag om regulering av engangsplastvarer vil komme senere i 2018.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Gjennnomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Meddelelse om gjennomføring av EU-pakken om sirkulær økonomi lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.1.2018
Revidert utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2018
Etter at Europaparlamentet i oktober 2017 nedla veto mot et forslag til regelverk om kriterier for hormon­forstyrrende stoffer i plantevernmidler, har Kommisjonen utarbeidet et revidert utkast til forordning. Forslaget er godkjent av ekspertkomiteen og ble 8. januar sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering. Et flertall av parlamentsmedlemmene mente det opprinnelige forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende.
EØS-notat offentliggjort 6.1.2018

Sider