Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.7.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.7.2018
Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.7.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.7.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2018

Sider