Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.2.2017
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 22.2.2017
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.2.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017
Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
Etter at EU-landenes regjeringer ikke greide å samle seg i synet på fortsatt bruk av sprøytemidlet glyfosat, har Kommisjonen forlenget godkjenning av det aktive stoffet i påvente av en rapport fra EUs kjemikaliebyrå, maksimalt inntil utløpet av 2017. Glyfosat er mest kjent i Norge under merkenavnet Roundup.
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 15.2.2017
Europaparlamentet ønsker å styrke EUs kvotehandelssystem og bringe det i overensstemmelse med målene i Paris­avtalen. Parlamentet har vedtatt en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag til videreføring av EUs kvote­handels­system (ETS) etter 2020 og inviterer Rådet til uformelle forhandlinger med sikte på et snarlig kompromiss. Gjennom EØS-avtalen er Norge inkludert i kvotesystemet.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017

Sider