Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2017
Rapport for 2012-2014 lagt fram av Kommisjonen 16.11.2017
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.11.2017
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017
Europakommisjonen la 8. november fram en mobilitetspakke med nye tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra kjøretøy og fremme av overgang til rene mobilitetsløsninger. Kommisjonen vil også ha flere bussforbindelser over lange avstander og mer kombinert bruk av lastebiler, tog og skip. Samferdeselsdepartementet ønsker kommentarer til forslagene innen 1. desember. Første del av EUs mobilitetspakke - veipakken - ble lagt fram 31. mai.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2017

Sider