Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.3.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.12.2017og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 19.3.2018
Rådet la 27. februar siste hånd på EU-institusjonenes behandling av fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030). Vedtaket innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter. Det forventes at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.3.2018
Etter langvarige og krevende forhandlinger ble Europaparlamentet og Rådet i desember 2017 enige om revisjonen av EUs avfallsregelverk. En rapport fra Norges EU-delegasjon redegjør for endringene, som formelt må godkjennes av de to institusjonene. Estland, som ledet forhandlingene på Rådets side, karakteristerte enigheten som en av de største presentasjonene under deres EU-formannskap.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.3.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 12.3.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.3.2018
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.3.2018
Foto: Pixavay
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.3.2018
Europakommisjonen la 1. februar fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.3.2018
Foto: Pixabay
EØS-notat offentliggjort 3.3.2018
EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november 2017 til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse. Norges standpunkt har hele tiden vært at glyfosat bør få fornyet godkjenning da man har ansett at det ikke har vært grunnlag for avslag basert på godkjenningskriteriene i forordning (EU) 1107/2009. Norge har derfor også støttet tidligere forslag til forordning, der ny godkjenningsperiode var foreslått til 10 år.
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.3.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.3.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.3.2018

Sider