Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.3.2017
EU-tidende vedtok i 2011 en forordning som skal sikre at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) kommer ned på et gjennomsnittlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km. Forordningen innebærer at Kommisjonen kan pålegge fabrikanter i EØS/EFTA-statene avgifter ved utslippsoverkridelser. I utkastet til EØS-komitebeslutning gis denne myndigheten til EFTAs overvåkingsorgan.
Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017
Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017
Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 16.3.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.3.2017 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 14.3.2017
Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 14.3.2017
Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 14.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.12.2016

Sider