Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Gjennomføringsrapport for avfallsdirektivene lagt fram av Kommisjonen 24.9.2018
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Etter at Europaparlamentet i 2017 nedla veto mot et forslag til regelverk om kriterier for hormon­forstyrrende stoffer i plantevernmidler, utarbeidet Kommisjonen et revidert utkast til forordning. Den reviderte forordningen ble godkjent av ekspertkomiteen og vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Et flertall av parlamentsmedlemmene mente det opprinnelige forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende.
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018

Sider